Browsing by Subject มะเร็งเม็ดเลือดขาว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 10 of 10 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013RETURNING TO NORMALITY AMONG ADOLESCENTS WITH LEUKEMIA RECEIVING CHEMOTHERAPYSurasak Treenai
2553การชักนำการตายแบบอะโพโทซิสและการหลั่งไซโตไคน์ของสารฟลาโวนอยด์จากพลูคาวในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงจตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
2541การศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมโดยวิธีไซโตเคมีอัจฉริยา ไศละสูต; วิมล โพธิวงศ์
2549การสร้างแบบจำลองทำนายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ จากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปวีณา พรรณมณีลักษณ์
2547ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519-
2554ผลกระทบของกรดเออร์โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ผ่านวิถี MAPK ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด JURKATนราวัลลภ์ แก้วทวี
2554ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต้านการอักเสบของสาร ฟลาโวนอลพลูคาวเชาวณี วังช่วย