Browsing by Subject สัญศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42 to 48 of 48 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2542วิธีการถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อชา สุภัทโทจิราพร เนติธาดา, 2514-
2544สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชนเนตรทราย มณีโชติ, 2517-
2547อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ร่วมสร้างไทย-เอเซียสุวิมล วงศ์รัก, 2523-
2552อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยมชาลิน นุกูล
2542แนวทางการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมผ่านหนังสือพิมพ์ ของรัฐบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามอภิรดี เจริญธัญสกุล
2541แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏยศิลปผ่านสื่อโทรทัศน์วราลี จิรชัยศรี
2549โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์ธาม เชื้อสถาปนศิริ