Browsing by Subject สารต้านการติดเชื้อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 16 of 16 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ทำให้เกิดโรคในหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina LiNNaEUS 1758ทิพวรรณ ตัณฑวณิช; วีณา เคยพุดซา
2554ประสิทธิศักย์ของซิลเวอร์ซิงค์ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติมเซริรินจากไหมในการรักษาแผลไหม้สิรินุช พละภิญโญ
2546ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการกิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517-
2545ผลของแคร์แมปต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล
2551พืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ Streptococcus mutans และ Actinobacillus actinomycetemcomitansผกาวัลย์ มูสิกพงศ์
2560ฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพที่ใช้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานและความสัมพันธ์กับกลไกการดื้อยา : แนวทางในการรักษาการติดเชื้อจากสายพันธุ์ที่ดื้อยาหลายขนาน : รายงานการวิจัยธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ; วันทนา ปวีณกิตติพร; ผดุงศรี ดับส์
2554สารเมแทบอไลท์ต้านจุลชีพและต้านมะเร็งจากราเอ็นโดไฟท์ : รายงานการวิจัยสุรชัย พรภคกุล
2557อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทจากดินป่าพรุในจังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; คณิต สุวรรณบริรักษ์
2551ไลโพโซมแอนแคปซูเลชันของสารต้านจุลินทรีย์ในฟิล์มเพกตินเพื่อยืดอายุการเก็บของเนื้อสัตว์ตัดแต่งอรชร เมฆเกิดชู