Browsing by Subject อุปกรณ์ตรวจจับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 14 of 14 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตรวจหาวัตถุเคลื่อนที่ในลำดับภาพวีดิทัศน์โดยใช้ระบบฝังตัวชัยพร ชัชวาลกิจกุล
2560การติดตามเส้นทางจราจรจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธปวีร์ ทองไพบูลย์
2553การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดด้วยหลักการการดูดกลืนแสงชนิดไม่รุกล้ำร่างกายสำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์หลังจากกระตุ้นด้วยการรัดแขนพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
2555การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจหาการหกล้มด้วยไคเนกต์ประชารัฐ สงัดศัพท์
2550การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูลกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
2557การพัฒนาชุดตรวจวัดพารามิเตอร์เพื่อหาขีดจำกัดการส่งกระแสแบบพลวัตของสายส่งอภินนท์ เจริญทรัพยานันท์
2557การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทางอมรรัตน์ แหวนเงิน
2558การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งฟ้าผ่าด้วยวิธีเสาอากาศแบบลูปกากบาทหลายอันณัฐธนพงศ์ คงตระกูล
2558การพัฒนาแพลตฟอร์มรับแรงสำหรับวิเคราะห์การลงน้ำหนักที่อุ้งเท้าขณะยืนของสุนัขพฤกจิกา สุขศิริมัช
2549การสร้างตัวตรวจจับการปล่อยคลื่นอะคูสติกด้วยฟิล์มพีวีดีเอฟและสารพีแซดทีสิทธิชัย อนุภาพอุดม
2536การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสันสุรศักดิ์ เชียงกา
2557นวัตกรรมระบบต่อประสานระหว่างร้านสะดวกซื้อกับคนตาบอดอรณิช ว่องบุลากร