Browsing by Subject เครือข่ายสังคมออนไลน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 39 to 54 of 54 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติกสีตลา ชาญวิเศษ
2558บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์ปัทพร เลิศสหพันธ์
2552ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์ศนิ งามชัยฤกษ์
2554ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและทิศทางของความคิดเห็น ที่มีต่อความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคมพจนารถ อินทมาตร์
2555ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตัวอย่างที่มีต่อการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์ญาณี นาแถมพลอย
2553พฤติกรรมการใช้ยูทูปและประเด็นจริยธรรมทางข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ยูทูบในประเทศไทยพรทิพย์ กิมสกุล
2554ระบบแนะนำโดยใช้แท็กคลาวด์เสมือนคุณารักษ์ โอสถาภิรัตน์
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือนสิทธิพันธ์ ทนันไชย
2557รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตดวงหทัย ศรีสุข
2555อัตลักษณ์ของนิตยสารที่เป็นกิจการเพื่อสังคม : บีแมกกาซีนวรรณสม สีสังข์
2553อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ใกล้ชิด การเปิดเผยตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น "การรับเพื่อน" ในเฟชบุคฐิติภูมิ งามสมจันทร์; ธนาภรณ์ กองพล; เอมิกา รุ่งวานิชการ
2553เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนำเสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ภาสกร จิตรใคร่ครวญ
2555เว็บไซต์เลดี้อินเตอร์ดอทคอม (ladyinter.com) กับการเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับหญิงไทยซึ่งสมรส หรือมีความรักข้ามวัฒนธรรมอัจฉรียา รอบกิจ
2558แนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนศิลปะปฏิบัติของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตณัฐกานต์ ประทุม
2558แบบรูปการออกแบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่ายสังคมปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์
2552แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.comสมสกุล เลาหะกาญจนศิริ