Browsing by Subject เลือดติดเชื้อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The new chronic kidney disease model and role of cytokine accumulation in the sepsis susceptibility of chronic kidney diseaseAsada Leelahavanichkul
2554การศึกษาความแตกต่างของระดับอะโปไลโปโปรตีนเอไฟว์ในภาวะพิษเหตุติดเชื้อ และภาวะความเจ็บป่วยเฉียบพลันจากสาเหตุอื่นที่ไม่มีการติดเชื้อกัญชนา ง้าวสุวรรณ
2553การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพาะเชื้อขึ้นเชื้อจุลชีพสองหรือสามตัวอย่างเลือดเพาะเชื้อธีรารัตน์ ฉันทชล
2552การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรติโอมิกวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; กรรณิการ์ เกตุภู่; พลกฤษณ์ แสงวณิช
2553เปรียบเทียบการขจัดสารไซโตคายน์ระหว่างวิธีการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นและวิธีการฟอกเลือดแบบประสิทธภาพสูง ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะไตวายฉับพลันวิวิฒน์ จันเจริญฐานะ