Browsing by Subject ไฮโดรเจน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014OPTIMIZATION OF HYDROGEN PRODUCTION FROM METHANOL USING A SORPTION-ENHANCED STEAM REFORMING PROCESSJantawan Vungvira
2010Preparation of palladium-copper-silver alloy membrane on stainless steel for hydrogen separationWarunporn Pattarateeranon
2001Selective CO oxidation in the presence of hydrogen for fuel cell applicationsKaewjai Khumvilaisak
2015SIMULATION AND PROCESS DESIGN FOR HYDROGEN PRODUCTION USING SORPTION-ENHANCED CHEMICAL LOOPING REFORMING OF METHANEAgachon Phuluanglue
2011Study on performance of high temperature proton exchange membrane fuel cell operated on hydrogen from glycerol reforming processSuthida Authayanun
2529การกำจัดออกซิเจนในบรรยากาศของแก๊สไฮโดรเจนวราภรณ์ เอกพันธ์
2552การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจนลานนา ใจทาหลี
2550การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์กนกรส คงเถื่อน
2549การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3บุปผา พุทธสวัสดิ์
2560การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำของกลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา
2552การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์สุธารัตน์ พัวเจริญ
2549การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทยวนัช แก้วโกมินทวงษ์
2551การศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์ย้อนกลับจากคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนที่ความดันบรรยากาศด้วยรังสีเอกซ์พลังงานต่ำอภิชาต เปลี่ยนเจริญ
2529การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปฏิกิริยาเคมีสำหรับไฮโดรเจนและออกซิเจนกอบบุญ หล่อทองคำ
2554การเตรียมขั้วไฟฟ้าโลหะผสมนิกเกิล-คอปเปอร์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบเป็นช่วงสำหรับการเกิดไฮโดรเจนแบบรีดักชันกฤตย์ งามเลิศโภคิน
2529การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ เพื่อใช้สังเคราะห์ก๊าซโซลีน / วุฒิพล ท้วมภูมิงามวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
2552การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทะเล ด้วยกระบวนการเรดิโอไลซิสโดยใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60จิรชาติ ธรรมชาติ
2552การเลียนแบบกระบวนการรีฟอร์มมิงแอลพีจีด้วยไอน้ำในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนศุภชัย อรุณรัตน์
2554ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ
2552ผลของไนโตรเจนและไฮโดรเจนในก๊าซปกคลุมอาร์กอนต่อลักษณะรอยเชื่อมและปริมาณเดลตา-เฟร์ไรต์ ในรอยเชื่อมทิกพัลส์ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316Lปัญญาศักดิ์ ภาคย์ปีตินันท์