Browsing by Subject Athletes

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 11 of 11 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยสุธนะ ติงศภัทิย์
2551การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานความอดทน ความแข็งแรงและความเร็วเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนาทรพี ผลใหญ่
2549การวิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธวิธีในการเล่นเทนนิสประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในการแข่งขันรายการแกรนด์แสลมปี พ.ศ. 2548อรรถวุฒิ กังวานตระกูล
2551การเปรียบเทียบผลของการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายในนักกีฬาสุภาพร โกเมนเอก
2557ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อจักรพงษ์ งามหมู่
2534ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา กับความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 พ.ศ.2533วิริยะ เกตุมาโร
2534ผลของการดื่มน้ำมะนาว น้ำส้มและเครื่องดื่มนักกีฬาที่มีต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายโรม วงศ์ประเสริฐ
2559ผลของการฝึกเสริมความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และการทรงตัวในนักกีฬาเทนนิสพชร ชลวณิช
2535ผลของการฟังดนตรีต่อระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาสารรัตน์ วุฒิอาภา
2518ผลของการลดน้ำหนักตัวนักกีฬาต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอดทนวัลภา วัฒนะนุพงษ์