Browsing by Subject Japanese literature

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลวิธีการสร้างบทละครโนเรื่อง โมะโตะเมะสุกะ อุเนะเมะ และ มิท์ซุยะมะวนัสนันทน์ สุกทน
2556การจบเรื่องของเรื่องเล่าในวรรณกรรมชุดท์ซุท์ซุมิชูนะงน โมะโนะงะตะริวิมลวรรณ สุนทรญาณกิจ
2558การศึกษาเปรียบเทียบตัวละครเอกในบทละครโนเรื่อง คิกุจิโด และ มะกุระจิโด กับตัวบทต้นแบบจากเรื่อง ทะอิเฮะอิกิสุริยา ตันติวงษ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะธมกร ศรีกิจกุล
2556ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของโอะงะวะ โยโกะปุญญดา ดาศรี
2556บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ ในวรรณกรรมเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริเกศินี ศรีวุฒิชาญ
2547วิถีซามูไรในนวนิยายเรื่อง มุซะฌิ ของ โยะฌิกะวะ เอะอิจิพรพันธ์ ชุมทอง
2556เรื่องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ญี่ปุ่นกับภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยน้ำทิพย์ เมธเศรษฐ