Browsing by Subject Plant extracts

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 124 to 143 of 151 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลกระทบของสารสกัดจากหม่อนต่อการสร้างไบโอฟิลม์ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจพิทยา ใหม่ตา
2555ผลของการดูดซับสารสกัดผลหม่อนบนอนุภาคไมโครอัลจิเนตต่อความคงตัวของสารแอนโธไซยานินที่อุณหภูมิสูงรุ่งนภา แย้มเดช
2556ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอยนันทนิตย์ สุรพันธุ์
2556ผลของปัสสาวะจากผู้ป่วยโรคนิ่วไตก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยสูตรมะนาวผงเป็นเวลา 6 เดือน ต่อการกระตุ้นภาวะเครียดจากออกซิเดชันและการอักเสบในเซลล์บุผิวท่อไตเกียรติศักดิ์ วณิชาชีวะ
2556ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.กมลชนก สกุลประเสริฐ
2555ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิประเสริฐ เตชชีวพงศ์
2557ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัยชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์
2554ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียลสุภร สุขจำนงค์
2549ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGEสาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรทอภิญญา ธูปมงคล
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
2553ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ฐิติพร จารึกเสรีสกุล
2556ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ณัฐพงศ์ ขาวจิตร
2553ผลของสารสกัดใบเตยหอมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดณัฐกานต์ หนูรุ่น
2552ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ท้องถิ่นที่มีหน้าที่เฉพาะของสารพรีไบโอติกส์และแอนติออกซิเดนท์ : รายงานการวิจัยปราณี อ่านเปรื่อง
2559ผลเชิงป้องกันของตรีผลาต่อการตายของเซลล์ประสาทจากการสะสมของธาตุเหล็กและความเป็นพิษของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ศุภมาศ จารุจรณ
2560ผลและกลไกของสารสกัดจากเมล็ดของหมามุ่ยไทย และหมามุ่ยอินเดียต่อการกระตุ้นการเจริญของนิวไรท์สุทิน วันสวัสดิ์
2557ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์เอกพล ขำชื่น
2555ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนลักขิกา ธเนศผาติสุข
2553ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์ : การศึกษาความเกี่ยวข้องระดับโมเลกุลของสารชีวโมเลกุลในเครือข่ายสัญญาณของ NF-KBชนะชัย แซ่ลี้