Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34725 to 34744 of 57999 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การใช้ใบพืชตระกูลถั่วและพารามิเตอร์บางประการในการเสริมการย่อยสลายไพรีนในดินสุพินดา ศิริวราศิลป์
2545การใช้ใบมีดตัดของกระบวนการตัดแต่งสำหรับไม้ยางพาราแปรรูปดุสิต ธรรมแสง
2549การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัยอรัญญา พลพรพิสิฐ; นันทริกา ชันซื่อ; วีณา เคยพุดซา; จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์; ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; เอนโดะ, มากาโตะ
2546การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกงชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย
2550การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.เพทาย จรูญนารถ
2551การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศปนัดดา กลิ่นบัว
2559การใช้ไคโทซานเป็นสารคีเลตในการฟอกเยื่อยูคาลิปตัสด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พรพรรณ เตชะบุญญะ
2553การใช้ไคโทซานและแป้งเป็นสารเติมแต่งในการผลิตเยื่อกระดาษขึ้นรูปจากลำต้นข้าวโพดวีรยุทธ เจริญปัญญาปราชญ์
2528การใช้ไดนามิคโปรแกรม กับการจัดโครงการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรทางบกอิสาณ รัตนมาลัย
2540การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีนวาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์
2545การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงนีรนุช วลัญช์เสถียร
2530การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วิเคราะห์การลัดวงจรของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมนริศ สุธีธร
2530การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ : โครงการทดลองพวงเพ็ญ พงศ์ธนสาร
2536การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุ ของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรพัชรี พันตาวงษ์
2532การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการศึกษาเพื่อกำหนดบทบาทและความสำคัญ ของชุมชนศูนย์กลางขนาดเล็ก : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราอัญชณี ทุมโนน้อย
2534การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานครกาญจนา ภู่วรวรรณ
2528การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังของร้านหนังสือวัชรา หิรัญยะวะสิต
2532การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคกลางพรทิพย์ ทองอยู่
2524การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์บังคับการทำงาน ระหว่างแป้นพิมพ์กับหน่วยความจำของเทอร์มินอล และระหว่างอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำของเทอร์มินอลเมธี ศรีสังวาล
2528การใช้ไมโครไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์นภพินทุ์ อนันตรศิริชัย