Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34924 to 34943 of 57899 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ขันติธรรมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในหินที่เปล่งเสียงของฆอซี อับเดล-เกาะดีรศิริพร ศรีวรกานต์
2550ขันติธรรมและเสรีภาพทางศาสนา ตามแนวคิดของจอห์น ล๊อก : ศึกษารัฐไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475-2540ปรีดา สถาวร
2559ขั้นตอนการคืนสภาพพื้นที่บราวน์ฟิลด์ กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันเก่าศศพร ณ ถลาง
2540ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิกบงการ หอมนาน
2541ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยณัฏฐชา จิตติวรางกูล
2546ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเครื่องทดสอบความคืบแบบแกนเดียวทวิช วงศ์กระบากถาวร
2550ขั้นตอนการให้บริการรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป้นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทโฟร์พัฒนา จำกัดธนกาญจน์ ศรีเกษม
2554ขั้นตอนวิธีการคาดเดาแผนที่บัฟเฟอร์โดยวิธีการแบบผลักและการดึงสำหรับการส่งข้อมูลไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเพียร์ทูเพียร์ประทีป พัตราภรณ์พิศุทธิ์
2542ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาดวรวัฒน์ วรศิลป์
2555ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมร่วมกับความคลาดเคลื่อนยินยอมแบบยืดหยุ่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์
2556ขั้นตอนวิธีการตรวจจับการเคลื่อนที่ของใบหน้า และดวงตาเพื่อสั่งการทำงานคอมพิวเตอร์ชัยรัชต์ ไกรจันทร์
2554ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายส่งวุฒิกร ตรีวิทยานนท์
2545ขั้นตอนวิธีการสร้างมุมสกรีนสำหรับการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีวรางคณา เอื้องอุดม
2555ขั้นตอนวิธีการไม่ประสานเวลาสำหรับการหลีกเลี่ยงการชนของบีคอนบนเครือข่ายยานพาหนะทศพล เศรษฐวัชราวนิช
2550ขั้นตอนวิธีคัดเลือกหลักเกณฑ์เชื่อมโยงโดยใช้ค่าสนับสนุนแบบอ่อนชรีย์วรรณ สิริศรีสัมฤทธิ์
2553ขั้นตอนวิธีต้นแบบในการกำหนดสีฟันเทียมด้วยภาพถ่ายดิจิทัลธนพงศ์ อินทระ
2552ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการบรรจุกล่องหลายมิติเข้าตู้คอนเทนเนอร์ปิยธิดา สุวรรณสันติสุข
2546ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้นพชระ จาฏุพจน์, 2519-
2546ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการใช้เทคนิคแผ่นโปร่งใสเพื่อช่วยวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการเสาวคนธ์ ภุมมาลี
2558ขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนตามแนวหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียไรวินรมน์ กิติรัตน์ตระการ