Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 39842 to 39861 of 58032 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ชนิดของนิ่ว ปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิกของการเกิดนิ่ว และโปรไฟล์ของกรดอะมิโนในผู้ป่วยโรคนิ่วไตเด็กศศิภา หมื่นศรี
2531ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นวันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
2529ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจงกลณี แช่มช้าง
2545ชนิดและความชุกชุมของซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตในผิวตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและแหลมฉบังดุสิต ศรีวิไล
2529ชนิดและปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ละลายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และอ่าวไทยตอนบนวัชรี ชาตกิตติคุณวงศ์
2558ชนิดและปริมาณโปรตีนในเหง้ากระชายเหลืองและกระชายดำที่ศึกษาด้วยเทคนิค Label-free LC-MS/MSพิชญา ลักษณะวิลาศ
2529ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีอารีย์ อัศวปราการกุล
2543ชลภาพน้ำฝน-น้ำท่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครพัชรศักดิ์ อาลัย
2545ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดที่มีเขื่อนกั้นภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงชัชชัย หอมสุด, 2519-
2546ชลศาสตร์ของการชะล้างน้ำในคลองโดยน้ำขึ้นน้ำลงศุภกร ศิรพจนกุล
2539ชลศาสตร์ของการไหลข้ามสันทางระบายน้ำล้นในแนวไม่ตรงจิตติ กนกวิจิตร
2539ชลศาสาตร์ของการไหลลอดประตูระบายโดยแบบจำลองชลศาสตร์อดิศักดิ์ เยาวพัฒน์
2522ชะลอการฟ้องเรวัต ฉ่ำเฉลิม
2547ชักม้าชมเมือง : กวีนิพนธ์พุทธบูชาวรรณภา ชำนาญกิจ
2554ชั้นครุฑแบก ฐานพระพุทธรูป วัดกษัตราธิราชวรวิหารโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2551ชั้นย่อยสำหรับอิเล็กโทรดพอกพูนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มศศิธร เลิศวิริยะไพศาล
2555ชั้นรัดประคด ปรางค์วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555ชั้นรัดประคด ปรางค์วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555ชั้นรัดประคด ปรางค์วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555ชั้นรัดประคด ปรางค์วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร