Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41088 to 41107 of 59452 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยงปิยะ โกยสิน
2546ชีววิทยาประชากรของหมึกสายลายหินอ่อน Octopus dollfusi Robson, 1928 ที่ถูกจับโดยเรือประมงอวนลากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จริยา ฐิติเวศน์
2533ชีววิทยาประมงของกุ้งปล้อง Parapenaeopsis hungerfordi Alcock บริเวณชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีกิตติพงศ์ กลิ่นรอด
2539ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis de Man จากอวนรุนบริเวณชายฝั่งอำเภอเมือง จังหวัดสตูลภัคจุฑา เขมากรณ์
2541ชีววิทยาประมงของหมึกกล้วย Loligo duvauceli d'Orbigny บริเวณอ่าวไทยตอนล่างสุภาวดี จันทร์จุงจิตต์
2551ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนศรัญญา ชัยจำรัส
2561ชีวสารสนเทศ 1 แนวทางอัลกอริทึมดวงดาว วิชาดากุล
2530ชีวิต และงานของสุภา ศิริมานนท์ไม่มีข้อมูล
2551ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2549ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชนธัญญาภรณ์ จันทรเวช
2524ชีวิตครอบครัวในแหล่งเสื่อมโทรม: ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์ในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตยชลาทิพย์ ปุณณะบุตร
2541ชีวิตชาวเมืองฝรั่งในยุคกลางฉัตรชัย พงศ์ประยูร
2531ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา
2548ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2546ชีวิตหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงวารุณี แสงกาญจนวนิช
2555ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครจันทกานติ์ ฉายะพงศ์
2552ชีวิตและกวีนิพนธ์ของเทือก บรรทัดนันดา การแข็ง
2549ชื่อที่ไม่มีสิ่งรองรับในทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ไพลิน ปิ่นสำอางค์
2555ชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์กฤตพล วังภูสิต
2558ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์