Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 48682 to 48701 of 57886 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลฉับพลันของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายโดยใช้ท่าฝึกและช่วงระยะเวลาแตกต่างกันที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อสลิษา ยูนุช
2560ผลฉับพลันของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคระหว่างปริมาณออกซิเจนปกติและปริมาณออกซิเจนต่ำความดันบรรยากาศปกติที่มีต่อชีวกลศาสตร์ของการขยายทรวงอกขณะหายใจต้อง คงวิเศษ
2559ผลฉับพลันของการออกกำลังกายโดยใช้ท่านอนดัน 3 แบบ ที่มีต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและความเข้มข้นของแลคเตทในเลือดของนักกีฬาเพาะกายชายศรัณย์ รุจิธรรมกุล
2556ผลฉับพลันของการใช้ยางยืดที่มีแรงต้านต่างกันต่อพลังสูงสุดของการกระโดดแนวดิ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงกมลมาศ เบญจพลสิทธิ์
2560ผลฉับพลันของการให้ผลย้อนกลับและการตั้งเป้าหมายต่อความเร็วในการเตะเฉียงของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชนาธิป ซ้อนขำ
2558ผลฉับพลันและการคงอยู่ของการนวดแบบเคาะด้วยความถี่และจำนวนครั้งที่แตกต่างกันต่อเวลาปฏิกิริยาและเวลาในการเคลื่อนไหวของแขนในนักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นธิติพันธุ์ วิชัยยา
2559ผลดีและผลเสียของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยกฏหมายเกี่ยวกับการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศที่มิใช่เพื่อการเดินเรือ ค.ศ.1997สหรัฐ มณีเนียม
2548ผลด้านคุณภาพของฝรั่ง Psidium guajava L. ที่ทำแห้งด้วยวิธีออสโมซิส เมื่อใช้น้ำผึ้งทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์บางส่วนศุภลักษณ์ ขจรศักดิ์เมธี
2550ผลตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงการบัญชีเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริรัตน์ ตันติวุฒิพงศ์
2552ผลตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิศิริชัย อังคสิงห์
2534ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานครสมชาย สุนทรวีระ
2549ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะการเจริญเติบโต ต่ออัตราการเพิ่มของเนื้อแดงและลักษณะครอกในสุกรนภสินธุ์ ยินดี
2546ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลังชินา สุภากรณ์
2533ผลตอบแทนจากการปลูกแตงโมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรรณศรี คงพร้อมสุข
2534ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาอาทิตย์ สีหะมงคล
2533ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรศิริพร เจนศิริสกุล
2533ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวโพดฝักอ่อน โดยใช้วิธีปลูกแบบร่องลูกฟูกในเขตภาคกลางชัยยุทธ์ สุญาณวนิชกุล
2533ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกุญแจคล้องสายยูปิยานุช สาสนรักกิจ
2534ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตถ้วยชามเซรามิคส์ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในจังหวัดลำปางวัฒนา บุญดาว
2533ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม โดยเกษตรกรภายใต้สัญญาการผลิตศักดา จันทราสุริยารัตน์