Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 40749 to 40768 of 57692 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. 2459-2520ชนิดา พรหมพยัคฆ์
2529ธนาคารโลกกับชาวนาเปเยอร์, เชริล
2517ธนาคารโลกกับพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยกุลลดา เกษบุญชู
2539ธนาคารไม่มีดอกเบี้ยตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซัลมาน เหมมานะ
2545ธรณีประตู คนดีศรีอยุธยาวัลยา วิวัฒน์ศร
2556ธรณีวิทยาแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน ภาคเหนือประเทศไทยรัชนก นาสมทรง
2557ธรณีวิทยาและศิลาเคมีของหินภูเขาไฟบริเวณพนมจุญเจียง ศรีโสภณ ราชอาณาจักรกัมพูชาศุภชัย นิลดำ
2554ธรณีวิทยาโครงสร้าง บริเวณน้ำตกร่มไทรทอง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีปิยนุช เกียรติอุปถัมภ์
2558ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินปูนยุคเพอร์เมียน บริเวณเขาถ้ำงูเหลือม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาธนพ ศิริวัฒนานุรักษ์
2558ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินไนส์สิกแกรนิตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภัสติกร สุวรรณจันลา
2558ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินไนส์สิกแกรนิตหุบกะพง จังหวัด เพชรบุรีปรีดา ถาเปียง
2554ธรณีวิทยาโครงสร้างของเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยองบวร บุตรชัยงาม
2556ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4045(สายบ้านไร่ขอนยางขวาง-บ้านวังขอนหลัก กม.24 – 29) อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ดุจกมล วงศ์สุวพิชญ์
2559ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวชั้นหินคดโค้งเลยบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์นรินทร์ ใจสนิท
2554ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวสันเขาหินไรโอไลต์อุทัยธานี บริเวณชัยนาทดูเพลค ประเทศไทยณัชพล ขจรธรรม
2556ธรณีวิทยาโครงสร้างตามแนวเส้นทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณสามแยกพุแค จังหวัดสระบุรีคณิศร วงศ์สีแก้ว
2557ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลโดยคลื่นซัดฝั่งช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาปานระวี พรหมวิจิต
2556ธรณีสัณฐานวิทยาของแม่น้ำมูลจากตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาสิริประภา คุณาสุธีรัตน์
2557ธรณีสัณฐานวิทยาของแม่นํ้าน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านศิรวิทย์ ปฐมชัยวาลย์
2556ธรณีสัณฐานวิทยาจากการแปรสัณฐานตามแม่น้ำสาระวินตอนล่างในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าณฐพล รำพึงกิจ