Dent - Research Reports : [65] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การติดตามและประเมินความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุไทยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : รายงานการวิจัยเทวฤทธิ์ สมโคตร
2558เครื่องสร้างแรงกดแบบไม่ต่อเนื่องบนเซลล์เพื่องานวิจัยทางกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์ : รายงานวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ชลิดา ลิ้มจีระจรัส; ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
2557ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและ การพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีที่ 1พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2557ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและการพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานฉบับสมบูรณ์พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2541การศึกษาลักษณะของเซลล์เนื้องอกอมีโลบลาสโตมาในคนและในเซลล์เนื้องอกที่เพาะเลี้ยงนอกร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์ : รายงานผลการวิจัยสมพร สวัสดิสรรพ์; วินัย ศิริจิตร; วัชรี จังศิริวัฒนธำรง; วิจิตรา วิพิศมากูล
2559การศึกษาภาพ 3 มิติ ในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่ง : ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11-20 ปี และการหาค่าสหพันธ์ของโครงสร้างกะโหลกศรีษะและใบหน้า : ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและหญิง 3 กลุ่มในช่วงอายุ 21-50 ปี : รายงานวิจัยศิริมา เพ็ชรดาชัย; วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท
2013Notch signaling in adipogenic differentiation of single-clone-derived mesenchymal stem cells isolated from human adipose tissueThanaphum Osathanon; Prasit Pavasant
2016IL-1β mediate cementoblasts and osteoclast precursors interactionRuchanee Ampornaramveth
2015Association between vitamin D receptor gene polymorphisms and chronic periodontitis in ThaisKitti Torrungruang; Soranun Chantarangsu; Thanyachai Sura
2557การพัฒนาวัสดุบูรณะฟันกลาสไอโอโนเมอร์ที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ : รายงานผลการวิจัยนิยม ธำรงค์อนันต์สกุล; สมพร สวัสดิสรรพ์
2529ปัญหาและความต้องการทางทันตกรรมจัดฟันในชนบท : รายงานผลการวิจัยวัฒนะ มธุราสัย; สมรตรี วิถีพร
2554การกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์เนโครสิสแฟคเตอร์อัลฟ่าโดยความร้อนหรือไลโปโพลีแซคคาไลด์ที่ได้จากพอไฟโรโมแนสจินจิวอลิสและเอสเชอริเชียโคไลในไฟโบรบลาสต์ที่ได้จากเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; สิรีรัตน์ ปลื้มสัมพันธ์
2533การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2531ความสัมพันธ์ของแมสท์เซลล์กับปุ่มประสาทไตรเจมินัลของหนูเม้าส์ : รายงานผลการวิจัยนวลน้อย เวชบรรจง
2549ทูเมอร์เนคโครซิส แฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปากที่รักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1% : รายงานผลการวิจัยกอบกาญจน์ ทองประสม; กิตติพงษ์ ดนุไทย
2004Effect of LPS of Actinobacillus actinomycetemcomitans lipopolysaccharide on matrix metalloproteinase-2 and changes of RANKL and OPG in HPDL cellTassanee Yongchaitrakul; Prasit Pavasant
2550โครงการ อิทธิพลของเดกซาเมธาโซนในกระบวนซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์; นีรชา สารชวนะกิจ
2548ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของวัสดุออลเซรามิกสองชนิดที่ภาวะความหนาของโครงสร้างชั้นต่างๆปรารมภ์ ซาลิมี; แมนสรวง อักษรนุกิจ; ปวริศา ธรรมวานิช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65