Eng - Research Reports : [300] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Solubility Study of Carbon Dioxide in Aqueous Amine Solution of Diethyl MonoethanolamineKreangkrai Maneeintr; Suttichai Assabumrungrat
2555โครงการการกระจายข้อมูลอย่างเชื่อถือได้บนเครือข่ายแอดฮอกบนยานพาหนะกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
2556โครงการวิจัยการยับยั้งการขึ้นของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสบนถั่วลิสงโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน : รายงานการวิจัยดุลยพงศ์ วงศ์แสวง; ชญานิษฐ์ จำปี; วรีภรณ์ รัตนิสสัย
2010Hyperspectral band selector for mangrove classificationChaichoke Vaiphasa; Chalermchon Satirapod
2012Synthesis of dimethyl ether from methanol for use as alternative fuelsJoongjai Panpranot
2548โครงการ A new method for continuum mechanics modelling for design and manufacturing : รายงานฉบับสมบูรณ์กุณฑินี มณีรัตน์
2553โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหรียญ บุญดีสกุลโชค; มานพ เรี่ยวเดชะ; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2551เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ : รายงานวิจัยจิตรา รู้กิจการพานิช
2557โครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บข้าวกล้องโดยการเคลือบด้วยไคโตซานดุลยพงศ์ วงศ์แสวง; ชญานิษฐ์ จำปี; วรีภรณ์ รัตนิสสัย
2557แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุกมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2553เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กจินตนา นนทะนาคร; จิตรา รู้กิจการพานิช; สมชาติ นนทะนาคร; จักรพันธ์ เมืองวัฒน์
2554ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2546โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปี 2546 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล
2560โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2548การพัฒนาอุปกรณ์เชิงหุ่นยนต์ด้านการแสดงผลในสามมิติ : โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
2554การพัฒนาเทคนิคการวัดสำหรับการไหลสองเฟสระหว่างของเหลวและก๊าซอลงกรณ์ พิมพ์พิณ; ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์
2555การพัฒนาระบบปรับเทียบก๊าซเรดอนและโทรอนสุพิชชา จันทรโยธา; Shinji Tokonami; ชุติมา กรานรอด; นภากาญจน์ สุวรรณคช; รวิวรรณ กฤษาณุวัตร์; พงษ์ยุทธ ศรีพลอย
2557ประสิทธิภาพในการบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของตะกอนชีวภาพในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟล็อค : รายงานวิจัยกษิดิศ หนูทอง
2556การออกแบบ และพัฒนาขบวนการผลิตชุดข้อเข่าของขาเทียม และการทดสอบภาคสนาม ปีที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2553การศึกษาปัญหาความล้าเนื่องจากการบิดในสะพานเหล็ก : รายงานการวิจัยอัครวัชร เล่นวารี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300