Law - Theses : [1233] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1233
Issue DateTitleAuthor(s)
2560มาตรการทางกฎหมายในการกำกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทประกันภัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนครินทร์ บุตรภักดีธรรม
2560ปัญหาเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ในอนาคต ศึกษากรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอัญรินทร์ จิระตระกูลวัชร์
2560ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การฟอกเงินเขมนิจณิสา เศรษฐีสมบัติ
2560ปัญหาการบังคับใช้สิทธิของผู้ขายในการระงับการส่งมอบสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล (Stoppage in transit) ในประเทศไทยตรีนุช เสมามิ่ง
2560ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต : กรณีศึกษาอูเบอร์อัจฉรียา ตันวิตรานนท์
2560มาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่จำเลยในคดีอาญารับสารภาพผิดโดยไม่ตรงกับความจริงสิริภา คิดจิตต์
2560ปัญหากฎหมายของการเรียกค่าเสียหายหลังการเลิกสัญญาสิรินภา ไทรนนทรี
2560ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าร่วมโดยตรงในการสู้รบในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศศศิไพลิน ชัยศรีโชติ
2560มาตรการทางกฎหมายกรณีมารดาฆ่าทารกเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมนัสวี บุญสิทธิ์
2560ปัญหาในการกำหนดความรับผิดทางอาญาต่อผู้ค้าประเวณีปิยวัฒน์ วิทูราภรณ์
2560ปัญหากฎหมายของสัญญาที่ผูกพันตลอดชีวิตธีราภรณ์ จินดาหลวง
2560แนวทางในการพัฒนาความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กธัญทิพ เสนชัย
2560การวิเคราะห์พัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทย: ศึกษาประเด็นความผิดฐานบุกรุกธนพล เศรษฐเลาห์
2560การตีความแบบขยายความในกฎหมายอาญาณภัทร ภูมิสันติ
2560การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีวัตถุอันตรายทางการเกษตรกฤติน พงษ์ศิริ
2560การใช้มาตรการบรรเทาภาระภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อนให้กับเกษตรกรรายย่อยธนันท์เศรษฐ์ ศรีวิชัย
2560บทบาทของผู้พิพากษาในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดทรรศดา มะลิขาว
2560ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้คำปรึกษาในการลงทุนสุณัฐฐา สุขทั่ววงษ์
2560พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 : ศึกษาความรับผิดของผู้ประกอบการในสินค้าประเภทวัคซีนสศิพร ปริยพงศ์พันธุ์
2560แนวทางของระบอบกฎหมายในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเขตอำนาจรัฐนิพิฐพนธ์ ฮุ่นตระกูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1233