Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32856
Title: L'emancipation des personnages feminins dans les romans d'Anne Hebert : Les Chambres de Bois, Kamouraska, Les Enfants du Sabbat et Les Fous de Bassan
Other Titles: การแสวงหาอิสรภาพของตัวละครหญิงในนวนิยายของ อานน์ เอแบร์ เรื่อง เลส์ ชอมบรส์ เดอ บัว กามูราสกา เลส์ ซองฟอง ดู ซับบาด์ และ เลส์ ฟู เดอ บาสซอง
Authors: Napatsakorn Bangsaynoi
Advisors: Anongnart Thakoengvigh
Other author: Chulalongkorn University. Graduate School
Issue Date: 1994
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: Ce memoire est consacre a une etude sur l'emancipation despersonnages feminins dans les auvres d' Anne Hebert, un ecrivainquebecois qui presente une image nouvelle des femmes. Nous commencons ce memoire par une vue d'ensemble sur lesfemmes hebertiennes en les comparant a celles que l'on rencontredans les romans traditionnels Par cette conparaison, nous voyonsla metamorphose que subissent les personnages feminins d' AnneHebert par leurs reactions contre la solitude, une vie captive,et la soumission Cette analyse pousse les femmes hebertiennes achercher le moyen de s' emanciper Cela permet enfinune metamorphose de leur caractere qui les dirige vers la revolte. L'acte d'emancipation des personnages feminins signifie lereiet du mari et des autres fardeaux devalorisant la plenitude dela vie; la feeme devient l'instigatrice du meurtre du marideteste Elle emploie des forces "noires" pour se venger deshommes qui l'ont trahie et des personnes qui s'opposent a sonacte d' emancipation Elle se cherche aussi le refuge tecporairecomme la nature, le reve En plus de cela, certaines femmesemploient la passion pour se faire accepter et aimer par leshommes En ce qui concerne le resultat de leur emancipation ou deleur nouvelle vie, nous remarquons que Catherine, dans LesChambres de bois~ est capable de quitter son mari pour connaitrele bonheur et le sens de la vie; saur Julie, dans Les Enfants dusabbat, existe selon sa volonte Elisabeth, dans Kamouraska,arrive a mieux comprendre les rapports amoureux; enfin, Nora etOlivia, dans Les Fous de Bassan, decouvrent une nouvelle vie dansl'au-dela, la ou aucunmalheur terrestre ne peut les atteindre.
Other Abstract: ศึกษาแนวทางในการแสวงหาอิสรภาพของตัวละครหญิงในนวนิยายของ อานน์ เอแบร์ นักเขียนชาวควิเบค ผู้เริ่มภาพลักษณ์ใหม่ของนางเอกนวนิยายในยุคหลัง ค.ศ. 1958 ในตอนต้นของวิทยานิพนธ์เป็นการให้ภาพรวมโดยทั่ว ๆ ไปของตัวละครหญิงของ อานน์ เอแบร์ โดยเปรียบเทียบกับตัวละครหญิงของนวนิยายควิเบคในยุคแรก ๆ มาจนถึงยุคปฏิวัติเงียบที่เอแบร์ ก้าวเข้ามาสู่โลกของนวนิยายอย่างเต็มตัว จากการเปรียบเทียบนี้เราจะเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครหญิงของ อานน์ เอแบร์ มาเป็นลำดับ โดยวัดจากปฏิกิริยาของเธอที่มีต่อสิ่งที่มากระทบและบีบคั้นจิตใจเธอ อันเนื่องมาจากการไม่สมหวังในชีวิตรักและความไม่สามารถพบความสัมพันธ์ที่ดีได้จากผู้ชาย ความเหงาจากชีวิตที่ถูกกักขัง ถูกจำกัดอิสรภาพและการตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชาย จากลักษณะนี้เองทำให้เธอมีพลังที่จะแสวงหาอิสรภาพให้แก่ตัวเอง แทนที่จะก้มหน้ายอมรับโชคชะตา และผลักดันให้เธอมีลักษณะเฉพาะตัวที่เอื้อต่อการขบถของเธอ การปลดปล่อยของตัวละครหญิงนี้ มีตั้งแต่การแยกตัวจากชายที่เธอรักและทำลายพันธนาการต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตหมดคุณค่าไปจนถึงการเป็นตัวการในการบงการฆ่าสามี นอกจากนี้ยังมีการใช้มนต์ดำในการแก้แค้นชายที่ทรยศ และคนที่ขัดขวางการแสวงหาอิสรภาพ หรือโดยการแสวงหาความสุขชั่วคราวเช่น การเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ การหลงฝัน ยิ่งกว่านั้นพบว่า มีการใช้ราคะ ตัณหา เพื่อดึงดูดให้ผู้ชายหันมายอมรับ ถึงแม้จะเป็นเพียงเครื่องปลอบประโลมใจชั่วคราวก็ตาม เหล่านี้คือการแสวงหาอิสรภาพของตัวละครหญิงที่ อานน์ เอแปร์ นำเสนอในนวนิยายเพื่อไปสู่การมีชีวิตใหม่อันได้แก่การเริ่มต้นใหม่กับชายคนที่รักและเห็นคุณค่าของเธออย่างแท้จริง ผู้ทำให้เธอรู้จักกับความสุขและความหมายของชีวิต การได้ทำและได้เป็นตามที่เธอปรารถนาในโลกที่เต็มไปด้วยอิสรเสรีภาพ ความเข้าใจในเรื่องราวของความรักไปจนถึงการมีชีวิตใหม่เบื้องหลังความตาย ที่ซึ่งความทุกข์และความโหดร้ายของโลกมนุษย์ไม่สามารถไปถึง
Description: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1994
Degree Name: Master of Arts
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: French
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32856
ISBN: 9745843598
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napatsakorn_ba_front.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_ch0.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_ch1.pdf9.35 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_ch2.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_ch3.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_ch4.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open
Napatsakorn_ba_back.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.