Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2539เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต ตอน เรื่องยุ่งๆ ของ passwordสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ตสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2538อินเตอร์เน็ตกับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสมใจ อัศวประเสริฐดี
2539พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2535การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2539การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2538Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์; ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2538Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จักสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์