Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 1637 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ไม้ยมกกับการแปลปทมา อัตนโถ
2550ไทยมุสลิมเชื้อสายจามสรยุทธ ชื่นภักดี
2555ไทยจ๋า : การสร้างบทละครใบ้ที่ผนวกความตลกขบขันกับเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยเพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ
2559ในป่าดงดิบ: การวิพากษ์วาทกรรมการพัฒนาในนวนิยายชุด เพชรพระอุมาชฎาพร สุวรรณรัตน์
2552ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะวีรี เกวลกุล
2546โลกแห่งกาย โลกนวนิยายของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์วรุณี อุดมศิลป
2546โลกเศร้าแต่พวกเขายังยิ้ม ชีวิตสามัญของชุมชนห้องแถวคุณแม่ทันทร์ในช่างสำราญอารียา หุตินทะ
2552โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยธนิกาญจน์ จินาพันธ์
2555โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาณัชพล ศิริสวัสดิ์
2552โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2461-2475รวิพรรณ จารุทวี