DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1100 ปีของนิตยสารสตรีไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
อวยพร พานิช
2532
210 อันดับเว็บไซต์ ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของต่างประเทศสุนันทา วงศ์ชาลี
2546
314 ตุลาฯ กับความสำนึกในสิทธิของมนุษย์เฉลิมเกียรติ ผิวนวล
2527
414 ตุลาคม กับสิบปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยไม่มีข้อมูล
2527
550 ปี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี วราทร
2548
65th Asia Pacific congress of pathology, SingaporeNo information provided
2007
7A biomarker for screening early chronic kidney diseaseNarisa Futrakul
2007
8Abormal value and repeated request for troponin T analysis : an overview form King Chulalongkorn Memorial Hospital laboratoryPenprapa Jaiwang
Prapawadee Ekawong
Viroj Wiwanitkit
2006
9A case study of Thai ESL learners' language and literacy learning in an authentic situationPunchalee Wasanasomsithi
2003
10A case study on patient management after venipunctureViroj Wiwanitkit
2006
11Accelerated neutralizing antibody response to rabies vaccination six month after a single intramuscular pre-exposure dosePorntep Suandork
Chitsanu Pancharoen
Sanit Kumperasart
Araya Sungdee
Sirima Pattamadilok
Pathom Sawanpanyalert
Usa Thisyakorn
2007
12Accreditation and the academic program review (APR)Teara Archwamety
2007
13Accuracy in frozen section diagnosis of thyroid nodulesThiwaporn Thesawadwong
Somboon Keelawat
2546
14Accuracy of intraoperative histological diagnosis in neurosurgery : a study of 30 casesJiraporn Amornfa
Somruetai Shuangshoti
Wanlapa Wongtabtim
Vannee Wattanaseamkit
Shanop Shuangshoti
2002
15Accuracy of liver volume measurement using multidetector computed tomographyNatthaporn Tanpowpong
Sudarat Yimpraphan
Laddawan Vajragupta
Boonchu Sirijindakul
Bunthoon Nunthasoot
2007
16Accuracy of patients' prediction in perennial allergic rhinitisSupinda Saengpanich
Ladda Chochaipanitnon
Songklot Auemjaturapat
Pakpoom Supiyaphun
2004
17A comparison of cost-effectiveness between dipstick and thick blood film for malarial active surveillanceThosporn Vimolket
Yuthapong Muernrat
Bodi Dhanamun
2006
18A comparison of normal and elliptical estimation methods in structural equation modelsSuchittra Cheevatanarak
Schumacker, Randall E.
1999
19Acquired immunodeficiency syndrome patient with esophageal ulcer : a case reportNarin Hiransuthikul
Sawat Fongwatananont
2005
20Activities arrangement in Chiangmai province for long stay Japanese pensioner touristsPrathurng Hongsranagon
2005
21Acute effects of oral administration of roselle extract on renal functionsMariem Yusuksawad
Bungorn Chomdej
Chulalongkorn University. Department of Physiology
2004
22Adding of intrathecal fentanyl in hyperbaric bupivacaine improves analgesia during appendectomyAnchalee Techanivate
Pakorn Urusopone
Predee Kiatgungwanglia
Rungrat Kosawiboonpol
2004
23A home-based nursing intervention for enhancing quality of life of stroke survivorsTotsaporn Khampolsiri
Linchong Pothiban
Khanokporn Sucamvang
Sirirat Panuthai
2006
24A "laboratory of twilight" versus a "Pub in Borivojova street": demystifying the Czeck myth and decentring Central Europe in email hakl's of kids and parrents (O rodicich a datech)Verita Sriratana
2013
25Alternate form reliability of the PPVT-III in 100 ESL university studentsHilton, Laurence M.
2006
26A most bewildering and whirligig state of mind: alternative utopian space in virginia woolf's OrlandoVerita Sriratana
2015
27Analysis of customer costs for laboratory investigationsViroj Wiwanitkit
2003
28An application of rule assessment approach for diagnosing misconceptionsSiridej Susheva
1995
29Anatomical variations of the colic arteries from the superior mesenteric arteryPrapon Karnjanasilp
Suraporn Kornthong
Thanasilp Huanmanop
Sithiporn Agthong
Vilai Chentanez
2004
30An attributional approach to self and peer assessment for collaborative learning projectsPeterson, Sarah E.
Myer, Rick A.
2001
31An educative, values-engaged approach to evaluationGreene, Jennifer
DeStefano, Lizanne
Hall, Jori
Burgon, Holli
Johnson, Jeremiah
2006
32Anesthesia in a Moyamoya and myasthenic patient undergoing encephalodural arteriosynangosisWasinee Tachawattanawisal
Lawan Tuchinda
2004
33An evaluation of the extended project for collaboration in educational reform : Guest Lecturer networking center for basic educational quality assurance, ThailandArunee Onsawad
Bunga Wachirasakmongkol
2009
34A new demographic strategy for point-of-need medical testing : linking health resource scores, poverty levels, and care pathsKost, Gerald Joseph
Pratheep Katip
Anan Kanoksilp
Mecozzi, Daniel M.
2011
35An inferential analysis of effect of activity-based instruction on the persistent misconceptions of physics studentsReiser, Emily M.
Markes, Mark E.
2006
36An investigation of the use of self-assessment with young foreign language learnersJirada Wudthayagorn
2002
37A novel femur window chamber for in vivo studies of bone microcirculationAtchareeya Kasiyaphat
Prasong Siriviriyakul
Suthiluk Patumraj
2007
38An unaligned alliance : Thailand-U.S. relations in the early 21st centuryThitinan Pongsudhirak
2016
39Applying multilevel confirmatory factor analysis technique to study homework effort of Rajabhat University's studentsKanreutai Klangphahol
Duangkamol Traiwichitkhun
Sirichai Kanchanawasi
2009
40A prospective study of enterovirus infection in Thai infants presenting as sepsisTaninee Petwijit
Tayard Desudchit
Santi Punnahitananda
Supaporn Wacharapluesadee
Thiravat Hemachudha
2007
41Areca nut consumption : a hazard of death for the Thai rural populationYothin Sawangdee
Nantawan Intachat
2009
42A reflection on team-teaching in an EFL classroomPunchalee Wasanasomsithi
2000
43A ‘Right Poet’ in his Means, (a ‘Modern Poet’ in his Ends): John Donne and the Concept of the ‘Right Poet’ in Sir Philip Sidney’s An Apology for PoetryVerita Sriratana
2007
44A spatial distance explanation of the relationship between class size and achievementTeara Archwamety
2000
45Assessment of outcomes of health checkups at Mobile Health Checkup Unit, King Chulalongkorn Memorial HospitalVitool Lohsoonthorn
Atchara Kalayanachati
2002
46Assessment of receptive vocabulary in Thai children by using the Thai version of the peabody picture vocabulary test-revised Form L and Form MManida Kariyaphon
Nantana Pracharitpukdee
Poomareong Sayawaranon
Sririwan Krisurapong
2002
47Assessment of the respiratory control and esophageal speech ability in Thai laryngectomees after esophageal speech trainingSirikanya Lertsarunyapong
Nantana Pracharitpukdee
Siripornchai Supanakorn
2005
48Association of work-related factors and shoulder pain among hospital nursing personnelThanes Sinsongsook
Wiroj Jiamjarasrangsi
Sasitorn Taptagaporn
2005
49A study of 1 month clinical response in generalized anxiety disorder treatmentDecha Lalitanantpong
2002
50A study on dentists' responses to a VCD on dental consultation casesWannee Unwerawattana
2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next