DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
301การใช้ที่ดินบริเวณคูน้ำคันดิน ชุมชนโบราณเขตอำเภอเมือง : รายงานการวิจัยผ่องศรี จั่นห้าว
2531
302การใช้เทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อผลิตเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการแบ่งตัวของเซลล์จากเมล็ดผลไม้ไทยใน Pichia pastoris GS115 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2558
303การใช้เทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อผลิตเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการแบ่งตัวของเซลล์จากเมล็ดผลไม้ไทยใน Pichia pastoris GS115 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2557
304การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค
สมชาย อิสระวาณิชย์
วีนัส อุดมประเสริฐกุล
ไพลิน ศรีสุขโข
อรอุมา ซองรัมย์
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546
305การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
พัชนี เชยจรรยา
สมบูรณ์ สุขะวณิช
2534
306การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2557
307การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต
จงกล ตั้งอุตสาหะ
เอื้อมพร คชการ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
นิกร ดุสิตสิน
2543
308การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2555
309การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2556
310การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัยอรัญญา พลพรพิสิฐ
นันทริกา ชันซื่อ
วีณา เคยพุดซา
จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
เอนโดะ, มากาโตะ
2549
311การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการตรวจระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพรสกุล Strychnos ที่ปนในตำรับยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2556
312การใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่แล้วกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมศิริวัฒน์ ทรวดทรง
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
ปราจีน วีรกุล
2545
313การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซินสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2547
314การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีนสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2549
315การใช้พลังงานในครัวเรือนและผลกระทบทางสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2540
316การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัยจินตนา บุญบงการ
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
นลินนุช สว่างโสภากุล
2544
317การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2551
318การใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคได้ : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
สุวัสสา พงษ์อำไพ
สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
2552
319การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ในการศึกษาการใช้ที่ดินในเมือง และภูมิภาคของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง : โครงการวิจัยศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
2541
320การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร : รายงานการวิจัยเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2550
321การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์
ปัญชลี ประคองศิลป์
2541
322การใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2544
323การใช้วิธีการสังเกตอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการไตร่ตรองตนเองของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2559
324การใช้วิธีทางจุลกายวิภาคศาสตร์และวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรากฏของตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในมดลูกและท่อนำไข่ในสุกรสาวที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย
เผด็จ ธรรมรักษ์
2556
325การใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัม โนลล์ กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2545
326การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกระต่าย : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา กิจภากรณ์
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
2540
327การใช้สารสกัดจากมะระขี้นก (Momordica charantia) ร่วมกับอินซูลินในการรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นเบาหวาน : รายงานผลการวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
2551
328การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนศิริชัย ศิริกายะ
2531
329การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนามภัสสร ลิมานนท์
Griensven, Godfried J.P. van
มยุรี นกยูงทอง
2538
330การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและที่พักตากอากาศในประเทศไทย : ปัญหาและแนวโน้้ม : รายงานผลการวิจัยประจิต หาวัตร
ศรัณย์ ชูเกียรติ
2544
331การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัยอินทิรา กระหม่อมทอง
วารี นิยมธรรม
เกรียงศักดิ์ พูนสุข
2542
332การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกรอดิศร อดิเรกถาวร
มงคล เตชะกำพุ
สาโรช งามขำ
2543
333การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
ชัยณรงค์ โลหชิต
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
จินดา สิงห์ลอ
จินตนา อินทรมงคล
2537
334การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัยสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
นันทนา จิรธรรมนุกุล
นริศรา กุลปรีชานันท์
2550
335การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ
2544
336การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2549
337การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
ธราดล เหลืองทองคำ
2551
338การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน (ปีที่ 1) : รายงานการวิจัยวิชิต ศรีตระกูล
เจษฎา สุขพิทักษ์
2547
339การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เจษฎา สุขพิทักษ์
วิชิต ศรีตระกูล
2548
340การดูดซับของก๊าซธรรมชาติและน้ำโดยอลูมินาที่เตรียมโดยวิธี Sol-gelปราโมช รังสรรค์วิจิตร
2545
341การดูดซับของสีย้อมประเภทละลายน้ำได้บนไคตินและไคโตแซน : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2543
342การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์
มินจา, คิม โชว์
2535
343การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน : รายงานการวิจัยอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ไพโรจน์ โลกนิยม
วนิดา พรไพบูลย์
2545
344การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัยอานุภาพ พานิชผล
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
2551
345การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัยสมภพ รุ่งสุภา
สมบัติ อินทร์คง
เอนก โสภณ
ปารุส สังข์มณี
คมกริช เอี่ยมละออ
สรายุทธ ตันบู๊
สุภา กลมกลึง
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ชลธยา ทรงรูป
อิชฌิกา พรหมทอง
2534
346การตรวจพิสูจน์และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Torque Teno Virus (TTV) ในสุกรประเทศไทย : รายงานวิจัยศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
2556
347การตรวจโลหะหนักปรอท ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนและจีน Metallothionein ในปลานิลอนุเทพ รังสีพิพัฒน์
อรัญญา พลพรพิสิฐ
นพดล พิฬารัตน์
2551
348การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนสมภพ รุ่งสุภา
เอนก โสภณ
สมบัติ อินทร์คง
ปารุส สังขมณี
สุภา กลมกลึง
คมกริช เอี่ยมละออ
สรายุทธ ตันบู๋
2538
349การตรวจวิเคราะห์สารมาลาไคต์กรีนและเมตะบอไลต์ลิวโคมาลาไคต์กรีนตกค้างในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค LC-MS/MS และเทคนิค HPLC-UV-VISIBLE : รายงานการวิจัยพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
2550
350การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร
วิชิต สุพรศิลป์ชัย
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2555

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next