DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
301การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัยสุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
จรวย บุญยุบล
2526
302การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเยื่อบุมดลูกสุกรทดสอบความแตกต่างการตอบสนองต่อพีอาร์อาร์เอสไวรัสสายพันธุ์ชนิดรุนแรงต่างกัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธาสินี ปุญญโชต
ฉัตรศรี เดชะปัญญา
สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
2558
303การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัยสุวัฒน์ กลิ่นหอม
สุวรรณา กิจภากรณ์
2532
304การใช้ตาข่ายไนล่อนในการแก้ไขไส้เลื่อนที่สะดือสุกร : รายงานการวิจัยมาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์
ไพวิภา สุทธิพงศ์
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
จุรี ประมัตต์วินัย
2531
305การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิเคราะห์จากการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2550
306การใช้ทรัพยากรห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)นพรัตน์ ปาลศรี
2537
307การใช้ที่ดินบริเวณคูน้ำคันดิน ชุมชนโบราณเขตอำเภอเมือง : รายงานการวิจัยผ่องศรี จั่นห้าว
2531
308การใช้เทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อผลิตเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการแบ่งตัวของเซลล์จากเมล็ดผลไม้ไทยใน Pichia pastoris GS115 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2557
309การใช้เทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อผลิตเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการแบ่งตัวของเซลล์จากเมล็ดผลไม้ไทยใน Pichia pastoris GS115 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2558
310การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค
สมชาย อิสระวาณิชย์
วีนัส อุดมประเสริฐกุล
ไพลิน ศรีสุขโข
อรอุมา ซองรัมย์
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546
311การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
พัชนี เชยจรรยา
สมบูรณ์ สุขะวณิช
2534
312การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2557
313การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต
จงกล ตั้งอุตสาหะ
เอื้อมพร คชการ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
นิกร ดุสิตสิน
2543
314การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2555
315การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
2556
316การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัยอรัญญา พลพรพิสิฐ
นันทริกา ชันซื่อ
วีณา เคยพุดซา
จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
เอนโดะ, มากาโตะ
2549
317การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการตรวจระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพรสกุล Strychnos ที่ปนในตำรับยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2556
318การใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่แล้วกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมศิริวัฒน์ ทรวดทรง
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
ปราจีน วีรกุล
2545
319การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซินสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2547
320การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีนสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2549
321การใช้พลังงานในครัวเรือนและผลกระทบทางสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2540
322การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัยจินตนา บุญบงการ
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
นลินนุช สว่างโสภากุล
2544
323การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2551
324การใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคได้ : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
สุวัสสา พงษ์อำไพ
สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
2552
325การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ในการศึกษาการใช้ที่ดินในเมือง และภูมิภาคของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง : โครงการวิจัยศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
2541
326การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร : รายงานการวิจัยเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2550
327การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์
ปัญชลี ประคองศิลป์
2541
328การใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2544
329การใช้วิธีการสังเกตอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการไตร่ตรองตนเองของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2559
330การใช้วิธีทางจุลกายวิภาคศาสตร์และวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรากฏของตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในมดลูกและท่อนำไข่ในสุกรสาวที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย
เผด็จ ธรรมรักษ์
2556
331การใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัม โนลล์ กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2545
332การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกระต่าย : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา กิจภากรณ์
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
2540
333การใช้สารสกัดจากมะระขี้นก (Momordica charantia) ร่วมกับอินซูลินในการรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นเบาหวาน : รายงานผลการวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
2551
334การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนศิริชัย ศิริกายะ
2531
335การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนามภัสสร ลิมานนท์
Griensven, Godfried J.P. van
มยุรี นกยูงทอง
2538
336การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและที่พักตากอากาศในประเทศไทย : ปัญหาและแนวโน้้ม : รายงานผลการวิจัยประจิต หาวัตร
ศรัณย์ ชูเกียรติ
2544
337การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัยอินทิรา กระหม่อมทอง
วารี นิยมธรรม
เกรียงศักดิ์ พูนสุข
2542
338การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกรอดิศร อดิเรกถาวร
มงคล เตชะกำพุ
สาโรช งามขำ
2543
339การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
ชัยณรงค์ โลหชิต
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
จินดา สิงห์ลอ
จินตนา อินทรมงคล
2537
340การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัยสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
นันทนา จิรธรรมนุกุล
นริศรา กุลปรีชานันท์
2550
341การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ
2544
342การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2549
343การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
ธราดล เหลืองทองคำ
2551
344การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน (ปีที่ 1) : รายงานการวิจัยวิชิต ศรีตระกูล
เจษฎา สุขพิทักษ์
2547
345การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เจษฎา สุขพิทักษ์
วิชิต ศรีตระกูล
2548
346การดูดซับของก๊าซธรรมชาติและน้ำโดยอลูมินาที่เตรียมโดยวิธี Sol-gelปราโมช รังสรรค์วิจิตร
2545
347การดูดซับของสีย้อมประเภทละลายน้ำได้บนไคตินและไคโตแซน : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2543
348การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์
มินจา, คิม โชว์
2535
349การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน : รายงานการวิจัยอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ไพโรจน์ โลกนิยม
วนิดา พรไพบูลย์
2545
350การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัยอานุภาพ พานิชผล
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
2551

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next