DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
30847การออกแบบและพัฒนาตัวแปลงภาษาไปกลับอังกฤษผสมไทยเป็นเบรลล์รวิศม์ วงษ์สมาน
2551
30848การออกแบบและพัฒนาตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติชูศักดิ์ อาวิพันธ์
2526
30849การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอดวชิราวุธ ธรรมวิเศษ
2543
30850การออกแบบและพัฒนาบริการค้นหาบริการสำหรับระบบกระจายวรวุฒิ ศุภสัณฐิติกุล
2543
30851การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการแบ่งส่วนในหน้าเอกสารสำหรับการรู้จำอักษรนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
2545
30852การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยการพัฒนาแบบจำลองเชิงตรรกะโชคชัย เฉลิมวัฒนไตร
2537
30853การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์บพิตร ไชยนอก
2552
30854การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมไดเวอร์ในการแสดงภาพและจัดการภาษาไทย สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลเหมชาติ รัชชนันท์
2536
30855การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์
2545
30856การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศออนไลน์สำหรับการวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางภาณุวัฒน์ อังคสุรักษ์
2554
30857การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดอุรีรัฐ วัฒนชนม์
2543
30858การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซ์ ของกระโหลกศีรษะกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
2538
30859การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพสเตอริโอสลับเชิงเวลา ภายใต้ไมโครซอฟต์วินโดวส์ชลธิชา พงศ์สุปาณี
2538
30860การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโอซีอาร์ภาษาไทยชาญฤทธิ์ สันตินานาเลิศ
2542
30861การออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คการติดต่อสื่อสาร โดยการระบุชื่อตามจุดมุ่งหมายสำหรับเครือข่ายบลูทูธอมรรัตน์ จิระพรกุล
2548
30862การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์อาร์มสำหรับระบบสะท้อนแรงทวี งามวิไลกร, 2516-
2544
30863การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายฉวีวรรณ ศรีสุวรรณกิจ
2538
30864การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บสุชาติ สระกบแก้ว
2547
30865การออกแบบและพัฒนาระบบการนำเสนอข้อกำหนดรูปนัยภาษาเซดด้วยเอ็กซ์เอ็มแอลรัฐเขต หาญชนะ
2544
30866การออกแบบและพัฒนาระบบการสอบถามข้อมูลขั้นพื้นฐานของธนาคาร บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มวิเชียร ภูวงศ์เจริญ
2537
30867การออกแบบและพัฒนาระบบการแสดงภาพสเตอริโอแบบแทรกสอดมงคล ภิญโญสโมสร
2539
30868การออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา โรงงานอิเล็กทรอนิกส์สราวุธ เยาวรัตน์
2550
30869การออกแบบและพัฒนาระบบความต้องการวัสดุสำหรับโรงงานผลิตแบบตามสั่งกิตติ เกรียงกรกฎ
2538
30870การออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดตารางสอนตารางสอบบุญจิรา ภู่เงิน
2539
30871การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สุกิจ อัคคกิจโกศล
2548
30872การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานแบบกระจายศูนย์เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์
2539
30873การออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านหลังของระบบสารสนเทศหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ศุภโชค วณิชชากรกูล
2539
30874การออกแบบและพัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์มุนินทร์ ชูฉัฏฐะ
2543
30875การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกฤษฎา โพธิ์นิ่มแดง
2560
30876การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสามปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525-
2547
30877การออกแบบและพัฒนาระบบจำลองยุทธ์ทางบกฐาปนา อุไรวรรณ, 2515-
2544
30878การออกแบบและพัฒนาระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมสำหรับปัญหาทางทฤษฎีกราฟถาวร ลิขนะไพบูลย์
2538
30879การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการในระบบกระจายภาสิน สุริเยนทรากร
2544
30880การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อกันของเทรดเดอร์บรรจง ห่วงรัตน์
2546
30881การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์สำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้าราชการครูในสำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ เมฆฉาย
2539
30882การออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการทำผังแบบจำลองพื้นที่ ของกรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติประสพสุข พิมพโกวิท
2539
30883การออกแบบและพัฒนาระบบท่อนำแสงแนวนอนสำหรับอาคารประเภทสำนักงานบริรักษ์ อินทรกุลไชย
2552
30884การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสียงสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสุรวุฒิ กิตติโชคอนันต์
2551
30885การออกแบบและพัฒนาระบบบัตรอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นบัตรประจำตัวนิสิตเกียรติภูมิ ไชยรัตน์
2539
30886การออกแบบและพัฒนาระบบใบแสดงรายการวัสดุ สำหรับการผลิตรองเท้า ในลักษณะภาพนภ ศิวรักษ์
2539
30887การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครองมหคม อร่ามเสรีวงศ์
2548
30888การออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังความล้มเหลวของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอมรชัย วงศ์วรคุณ
2551
30889การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศิรินทร เอนกพีระศักดิ์
2534
30890การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมีเดียภาษามือไทยณัฐพร แก้วท่าไม้
2551
30891การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้า สำหรับผู้ขายคอมพิวเตอร์สำนักงานขนาดเล็กวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
2543
30892การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลูกค้า โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มัณฑนา ยงค์พิทักษ์วัฒนา
2545
30893การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์
2546
30894การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานประเมินผลรายการโทรทัศน์ประเสริฐศรี พุทธพิพัฒน์
2543
30895การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัสวศิน ภิรมย์
2548
30896การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนงานปรับย้ายกกำลังพลภายในกองทัพบกเอกรัตน์ ขำภักตร์
2547

previous  608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 next