DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36401เครื่องมือตรวจสอบรูปแบบที่ดีและความสอดคล้องของแผนภาพยูสเคสนันท์ชญาน์ เครือหงษ์
2555
36402เครื่องมือตรวจหาเอสคิวแอลแอนติแพตเทิร์น และการกำหนดกระบวนการรีแฟคทอริงฐานข้อมูลปุณยนุช ขำนิล
2559
36403เครื่องมือทดสอบลำดับเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้แผนภาพชีเควนซ์ของยูเอ็มแอลสุนิธี ภูมิสนธิ์
2552
36404เครื่องมือทดสอบวิถีการทำงานพื้นฐานสำหรับบีเพลเพื่อการทดสอบเว็บเซอร์วิสประกอบธีรพงศ์ เลิศภูมิปัญญา
2549
36405เครื่องมือทดสอบวีคมิวเทชันสำหรับดับเบิลยูเอสบีเพลปัญญา บุญยกุลศรีรุ่ง
2554
36406เครื่องมือท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้การตรวจหาเนื้อหาหลักกฤษฏิ์ บรรณะชัยศิริสุข
2558
36407เครื่องมือประกอบการสอนระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ไพฑูรย์ สังขพันธุ์
2520
36408เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรมสุมรี อาระยะสมบัติ
2553
36409เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับหาตำแหน่งจุดกำหนดภาพรังสีวัดศีรษะ (ระยะที่ 1)เอกรัชต์ ปฏิการมณฑล
2553
36410เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย
2552
36411เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้งานเชิงฮิวริสติกสำหรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขวัญดี เพชรากานต์
2560
36412เครื่องมือประเมินความสุขของผู้สูงอายุพลอยชมพู มณีสุขเกษม
2556
36413เครื่องมือแปลงแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์เป็นข้อกำหนดรูปนัยในรูปสัญกรณ์เซดวัชรวรรณ ศรีรัตนาลัย
2542
36414เครื่องมือพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์อังกฤษ-ไทยวันเพ็ญ ศิรินิรันดร์
2540
36415เครื่องมือและโมเดลการวัดทีแพค-เอสของนิสิตนักศึกษาครู : การพัฒนาและ วิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลแข่งขันวรงค์ศรี แสงบรรจง
2555
36416เครื่องมือวัดสำหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งวิวิธพันธ์วัชรี จิตต์วโรดม
2554
36417เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบต่อซอร์สโค้ดและกรณีทดสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงสคีมาฐานข้อมูลชาญวิทย์ ศรีอาภานนท์
2557
36418เครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคงปรมาภรณ์ ร่วมจินดา
2556
36419เครื่องมือสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการซอฟต์แวร์พรเพ็ญ สิงหนุต
2556
36420เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากจาวาสคริปต์บนเงื่อนไขความครอบคลุมประโยคคำสั่งวิทยา เหลืองหิรัญ
2558
36421เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากแบบจำลองบีพีเอ็มเอ็นปรัชญ์ ยศยาวิไล
2557
36422เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบเงื่อนไขของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประภาส ทองรัก
2552
36423เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนพื้นฐานสคีมาของฐานข้อมูลอิทธิพล เจียมอุทิศศักดิ์
2555
36424เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับเว็บเซอร์วิซจากดับเบิลยูเอสดีแอลนราศักดิ์ แม้นสุรางค์
2552
36425เครื่องมือสร้างโปรแกรมเว็บสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลแบบออนไลน์นิรุตติ เลิศสมบุญ
2545
36426เครื่องมือสร้างภาพมโนทัศน์เพื่อสนับสนุนการออกแบบการคำนวณแบบเชื่อมตรงระดับดิจิตกานต์ ปุริสชาติ
2549
36427เครื่องมือสร้างสคีมาของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากแผนภาพอีอีอาร์ลิสา สิมะสาธิตกุล
2554
36428เครื่องมือสำหรับสนับสนุนข้อปฏิบัติเฉพาะของกลุ่มกระบวนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามซีเอ็มเอ็มไอพิชญ์ชยมนตร์ เพ็งอุบล
2556
36429เครื่องมือสำหรับสร้างกรณีทดสอบจากแฟ้มเอกสารเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมาสุภาพร หมั่นเพียรสุข
2546
36430เครื่องมือสื่อสารการตลาดและคุณภาพความสัมพันธ์ของแฟนฟุตบอลสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์
2555
36431เครื่องมือเสริมบนแบบจำลองสารสนเทศที่ช่วยในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบขั้นต้น กรณีศึกษา อาคารพักอาศัยธัญธร ค้ำไพโรจน์
2560
36432เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์นิตยา นินทรกิจ
2526
36433เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบขนาน ที่มีการแก้ไขความถี่ออฟเซตแบบปรับตัวได้สำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ ซีดีเอ็มเอจิราภา ทรงธนศักดิ์
2546
36434เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบผสมโดยใช้จุดเริ่มเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักแบบปรับตัวได้ สำหรับระบบดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราหลายรหัสชูศักดิ์ อาชววาณิชกุล, 2519-
2545
36435เครื่องรับที่มีการขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบต่อเนื่องโดยใช้การจัดกลุ่มรหัสสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้างสรรชัย ดีเลิศไพบูลย์
2548
36436เครื่องรับแบบกำจัดการแทรกสอดแบบขนานโดยใช้ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น แบบไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์และค่าถ่วงน้ำหนักเหมาะที่สุด ในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเด็มเอกวิน นิ่มไศละ
2544
36437เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบขนานชนิดปรับตัวได้แบบบอดโดยการลดความแปรปรวนของพลังงานสัญญาณขาออกจากเครื่องรับในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอรัฐพล ศรุติรัตนวรกุล
2544
36438เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดระหว่างกลุ่มรหัส สำหรับเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้างพิษณุ ก่อเกียรติพิทักษ์
2546
36439เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524-
2547
36440เครื่องเล่นซีดีรอมระบบ MPEG-1 สัญญาณเสียงลำดับชั้น 3พิเชฐ พัชรรุ่งเรือง
2542
36441เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตรวจจับคลื่น QRS ในเวลาจริงมานะ รวมกิจธรรม
2546
36442เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่นของดิน โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนและแกมมา สำหรับงานสร้างถนนมาโนช โชติศศิธร
2532
36443เครื่องวัดความเร็วรอบต่อนาทีปรากฏเป็นตัวเลขชูเกียรติ มุ่งมิตร
2520
36444เครื่องวัดความหนาด้วยรังสีเบต้าสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษสุธี จำนงชอบ
2523
36445เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์กนก ขำหุ่น
2542
36446เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้อุปกรณ์แบบไพโรอิเล็กทริกภูมินทร์ เพิ่มศิริ
2542
36447เครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนพลัง วัฒนพานิช
2556
36448เครื่องวัดพิกัด 3 มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอพงศกร เพชรพันธ์ศรี, 2522-
2547
36449เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบข้อต่อ 6 แกนกิตติศักดิ์ บุญยังคุณ
2545
36450เครื่องวัดพิกัด 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้มนตร์มนัน ภู่ริวิศิษฏ์
2552

previous  720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 next