DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36451งานอันเป็นวัตถุแห่งลิขสิทธิ์สมพล พรพัฒนเลิศกุล
2529
36452"งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีนศยามล เจริญรัตน์
2544
36453เงินทดแทนในกฎมายแรงงานสุดาศิริ มัทวพันธุ์
2519
36454เงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทยยวดฤทธิ์ เธียรตระวัน
2540
36455เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
2552
36456เงินปันผล ข้อมูลอสมมาตร และความขัดแย้งระหว่างตัวแทน : การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทไทยและสหรัฐอเมริกาประทาน อัจฉราวรรณ, 2521
2545
36457เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากรคมสัน ภูมิภัคเมธากุล
2536
36458เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนกรกรัณย์ กังพานิชกุล
2543
36459เงินสำรองของเงินบำนาญสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไทยพงษ์ธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
2559
36460เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาควรินทิพย์ วรศักดิ์
2558
36461เงื่อนไขการกลึงเหล็กหล่อสีเทาด้วยมีดกลึงคาร์ไบด์เคลือบผิว และมีดกลึงเซรามิกสุขชีพ โลพันธ์ศรี
2539
36462เงื่อนไขการกัดขยายรอยอนุภาคอัลฟา ที่บันทึกในแผ่นเซลลูโลสอะซิเตท ด้วยสารละลายด่างผสมเมธิลอัลกอฮอล์สุธี เพชราวุธ
2525
36463เงื่อนไขการลงทุนสำหรับการกำจัดมูลฝอยชุมชนรณรณก ศิลาแก้ว
2553
36464เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาฐปณี รัตนถาวร
2555
36465เงื่อนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูปภายนอกอาคาร : กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจ้าพระยา) กับโครงการซิตี้ สมาร์ท คอนโด (ปทุมวัน)ศุภชัย ไชยน
2549
36466เงื่อนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารหอพักขนาด 3 ชั้นด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ : กรณีศึกษา หอพักนักศึกษาโครงการยูเซ็นเตอร์ บริเวณถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 42 กรุงเทพมหานครกฤติกา ประยูรหงษ์
2545
36467เงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์ กระบวนการผลิต และกลยุทธ์การตลาด ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยบุญญารัตน์ มีฮิ่น
2552
36468เงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อปรากฎการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวะ : ศึกษากรณีโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครทิวา วงศ์ธนาภา
2539
36469เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจและทางเลือกของชาวนาไร้ที่ดิน ในการหารายได้สำหรับครัวเรือนในบ้านคลอง ฉะเชิงเทราอารยะ ภูสาหัส
2531
36470เงื่อนไขทางอรรถศาสตร์ของการปรากฏของ จะ ระหว่างกริยาวลีจินดารัตน์ จรัสกำจรกูล
2536
36471แง่มุมเชิงคำนวณของการใช้ชิ้นส่วนย่อยเปลือกบาง 8 ขั้วในโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์อรรถพล แสงธีรกิจ
2532
36472แง่มุมในข้อความความคิดเห็นออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารสาริทธิ์ บุญชูสนอง
2560
36473จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทยอรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518-
2544
36474จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุคแรกของไทยสรตี ใจสอาด
2542
36475จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาของโฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กฐิติรัตน์ อิสริยคุณานนท์
2551
36476จรรยาบรรณสำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และอาจารย์ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือบริบูรณ์ บุญหนุน
2530
36477จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงรัชนี วิเศษสังข์
2518
36478จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางสุสารี วิวัฒน์ศุภร, 2518-
2544
36479จริยธรรมที่เด็กได้รับจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือการ์ตูน : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
2536
36480จริยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์จุฑามาศ สุกิจจานนท์
2539
36481จริยธรรมในนิทานวิกรมจริต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2530
36482จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัติจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกกำพล ชูธรัตน์
2528
36483จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอนพัชนี อัยราวงษ์
2521
36484จลนพลศาสตร์การขจัดกำมะถันในถ่านหินด้วยกระบวนการเมเยอร์สมณพิไล แห่งทรัพย์เจริญ
2535
36485จลนพลศาสตร์การสลายตัวของกำมะถันในถ่านหินระหว่างคาร์บอไนเซชั่นสมฤดี ริมพะสุต
2535
36486จลนพลศาสตร์การสลายตัวของวิตามินเอในตับหมูสดและผลิตภัณฑ์ตับบด ในกระบวนการให้ความร้อนสันทนา ธรรมจริยาพันธุ์
2532
36487จลนพลศาสตร์ของการจับระหว่างอะโปเซอรูโลพลาสมินกับตะกั่วหรือทองแดงมารศรี อุชชิน
2542
36488จลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มแอลพีจีด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินาภัทรานิษฐ์ ไวทยสุวรรณ
2539
36489จลนพลศาสตร์ของการละลายแมงกานีสจากไพโรลูไซต์ด้วยเฟอร์รัสคลอไรด์บดีพล รุ่งเรืองธรรม
2543
36490จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูงสุนทรี ตระกูลมีนัก
2555
36491จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของแคลเซียมออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก (III)ออกไซด์วรรณวรางค์ แก้วเนียม
2539
36492จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดไขมันปาล์มโดยใช้เรซินชนิดแลกเปลี่ยนไอออนบวกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชิตธวัช วิทยากูล
2554
36493จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน ของกรดลอริกและกรดสเตียริกกับเอทานอล โดยไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตติยา กำแหงเดชพล
2554
36494จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของกรดลอริกพรศิริ เพิ่มทรัพย์
2554
36495จลนพลศาสตร์ของโพแทสเซียมอะคริเลต/อะคริละไมด์โคพอลิเมอไรเซชันโดยกระบวนการอินเวอร์สซัสเพนชันนริศรา วรชินา
2543
36496จลนพลศาสตร์ของออกซิเดชันของกำมะถันไพไรต์ของถ่านหินแม่เมาะ ในสารละลายทองแดงพัตราภรณ์ เพชรานนท์
2532
36497จลนพลศาสตร์และกลุ่มประชากรของกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซิ่ง และไนไตรท์ออกซิไดซิ่งในน้ำกร่อยที่การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นแอมโมเนียสูงและต่ำธารเพชร เจริญวุฒิพงศ์
2558
36498จลนพลศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนหลักชัย ขันธ์นภา
2556
36499จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทยสุภาภรณ์ เศวตาภรณ์, 2522-
2547
36500จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทยสุภาภรณ์ เศวตาภรณ์
2547

previous  721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 next