DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37396นวัตกรรมการสร้างความรู้สึกเย็นในอาคาร จากท้องฟ้า ดินและสภาพแวดล้อมเทียนชัย อ่อนอ้วน
2554
37397นวัตกรรมการสร้างสรรค์ห้องเรียนคุณภาพสูงด้วยระบบธรรมขาติสุธีวัน โล่ห์สุวรรณ
2552
37398นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ
2559
37399นวัตกรรมการสอนศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องสันติภาพสำหรับเยาวชนไทยนลินทิพย์ คร้ามอยู่
2559
37400นวัตกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระเนมิราช"นิเวศ แววสมณะ
2560
37401นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยดวงกมล ลิ่มวงศ์
2552
37402นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับเคลื่อนไหวจากแนวคิดทุนวัฒนธรรมไทยที่เคลื่อนไหวได้พสุ เรืองปัญญาโรจน์
2560
37403นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน้ำอภิชิต กมลสันติสุข
2554
37404นวัตกรรมการออกแบบห้องสมุดสารนิเทศสารานุกรมไทยต้นแบบ จ.นครราชสีมาเจนจิรา นาเมืองรักษ์
2553
37405นวัตกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหัตถกรรมใช้สอยครัวเรือนอรช กระแสอินทร์
2557
37406นวัตกรรมของการระบุแบบปลั๊กอินบนเว็บไซต์ด้วยพลวัตคีย์สโตรกกฤษพงษ อัศดามงคล
2553
37407นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้คมกริช ประกอบธรรม
2555
37408นวัตกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรผลฟักข้าวเพื่อการพาณิชย์ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
2557
37409นวัตกรรมตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์: ทุนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียศิวรี อรัญนารถ
2558
37410นวัตกรรมตะเกียบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพศตพร สภานุชาต
2557
37411นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทยไกรเสริม โตทับเที่ยง
2558
37412นวัตกรรมตัวแบบการสร้างคุณค่าเชิงความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยปวริน ตันตริยานนท์
2557
37413นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท โซนี่เขมรัฐ บุญสิทธิ์
2537
37414นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบ: การเพิ่มคุณค่าของโฟมโลหะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์อัฐวุฒิ จ่างวิทยา
2554
37415นวัตกรรมเทคโนโลยีการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล
2559
37416นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงาเฉลิมพล สุรวิศาลกุล
2555
37417นวัตกรรมบทเพลงฝึกหัดเปียโนสำหรับนักเรียนโทเปียโนศศี พงศ์สรายุทธ
2556
37418นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษานัชชา เทียมพิทักษ์
2556
37419นวัตกรรมแบบจำลองการป้องกันความรับผิดต่อสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในประเทศไทยปสุตา ปัญญาทิพย์
2555
37420นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสโรยข้าวแคลเซียมสูงจากไข่น้ำ (วอลฟ์เฟีย กลอโบซ่า)เกริกชัย ชีระปฏิยุทธ
2552
37421นวัตกรรมระบบการประเมินความสามารถเชิงพาณิชยกรรมของงานวิจัยและพัฒนาชาติรส การะเวก
2557
37422นวัตกรรมระบบการเลือกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารวาสนา โกมลวัฒนพงศ์
2559
37423นวัตกรรมระบบต่อประสานระหว่างร้านสะดวกซื้อกับคนตาบอดอรณิช ว่องบุลากร
2557
37424นวัตกรรมระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับจิรภพ ภูริเดช
2557
37425นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติศุภศิริ บุญประเวศ
2560
37426นวัตกรรมระบบประเมินเทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนริสรา เมืองสว่าง
2558
37427นวัตกรรมระบบประเมินปัญหาผิวหน้าและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้ากัญญาดา วิริยะไพบูลย์
2556
37428นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการฟาร์มกุ้งของเกษตรกรรายย่อยภายใต้กลุ่มสหกรณ์ธนภัทร ยีขะเด
2561
37429นวัตกรรมเรือนแพชุมชนต้นแบบ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศุภรรัตน์ วณิชย์มณีบุษย์
2557
37430นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิตจากยางล้อรถยนต์รีเคลมจิรัชญา ดวงบุรงค์
2559
37431นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืนนวัทตกร อุมาศิลป์
2561
37432นวัตกรรมสื่อโฆษณาอัจฉริยะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สุนันทา เอมถมยา
2553
37433นวัตกรรมอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับสตรีสูงวัยอรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์
2561
37434นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันป้องกันมะเร็งในสุนัขขจีลักษณ์ เฉียบแหลม
2553
37435นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กที่พิการ 2 ขาหลังณัฏฐ์ฉัตร จันทร์แสงศรี
2557
37436นวัตกรรมแอพพลิเคชันจัดการการซื้อขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างศุภวัชกร เกษรบัว
2558
37437นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน สำหรับการตลาดค้าปลีกสีเขียวและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยธนากุล ชัยวารีวิทย์
2557
37438นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางกุลธิดา สิงห์สี
2555
37439นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการกฤตยาณี พิรุณเนตร
2557
37440นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
2548
37441นักธุรกิจกับการเมือง : การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกาศศักดิ์ ธานินพงศ์
2528
37442นักร้องเกาหลีและกระแสนิยมเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยกมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์
2551
37443นันโทปนันทสูตรคำหลวง : การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธีทางวรรณศิลป์อัสนี พูลรักษ์
2555
37444นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์กิตติโชติ บัวใจบุญ
2549
37445นัยทางการเมืองในวรรณกรรมเรื่อง "ศรีธนญชัย"สันธิกร วรวรรณ
2542

previous  739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 next