DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอางดารณี สังข์เจริญ
2552
4655แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียวภัคพรรณ พานิช
2552
4656แบบจำลองการประเมินสมรรถนะกลยุทธ์การเลือกโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของผู้ใช้แบบมหภาคคณิน นิติวงศ์
2552
4657แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม สถานะ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ในงานก่อสร้างมงคล สุวรรณรังษี
2552
4658แบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวที่ใช้ในงานระยะเอื้อมไกลเด่นชัย วรเดชจำเริญ
2552
4659ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์พิชร์ณัฏฐ์ เศวตรัตน์
2552
4660ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์ศนิ งามชัยฤกษ์
2552
4661ประสบการ์การมีชีวิตอยู่กับโรคพาร์กินสันของผู้สูงอายุไทยชลดา ดิษรัชกิจ
2552
4662ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และความหมายในชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามอรฤทัย โฉมเฉิด
2552
4663ประสบการณ์การบริหารจัดการเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลตติยภูมิวรางคณา ตาเตียว
2552
4664ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
2552
4665ประสบการณ์การเป็นพยาบาลที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจนีวา ชนพิมาย
2552
4666ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยต่างชาติเกษสุดา จันทร์อ่อน
2552
4667ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วยนวรัตน์ มีถาวร
2552
4668ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2552
4669ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุพูลสิน เฉลิมวัฒน์
2552
4670ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายเมตตา ไชยเชษฐ์
2552
4671ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่เป็นบุคคลในครอบครัวในการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมธีรวรรณ คนชม
2552
4672ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงสุวราภรณ์ โพธิ์ร่มเย็น
2552
4673ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามณฤดี กิจทวี
2552
4674ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายศศิพันธุ์ กันยอง
2552
4675ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"รินทร์ขวัญ สะอาดดี
2552
4676ประสิทธิผลการสื่อสารงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัญรัตน์ อัญญวุฒิไกร
2552
4677ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พึ่งชัยชาญ
2552
4678ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครภัทรดา ปลอดมีชัย
2552
4679ประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์ ลองพัลส์เอ็นดี แยค ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร รักษาขนคุดที่จมูกในคนไข้ที่มีระดับสีผิว 3-5จันทกานต์ นิติเนาวรัตน์
2552
4680ประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อ ภายใต้สภาวการณ์ตึงตัวของตลาดทุนปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล
2552
4681ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต : การวิเคราะห์อภิมานธนวรรณ ปั้นตะกั่ว
2552
4682ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมบัณฑูรย์ ตระการวีระเดช
2552
4683ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัดปภัสสร ธนวิโรจน์กุล
2552
4684ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้กรดนิโคตินิกในรูปแบบออกฤทธิ์นานเพื่อลดระดับฟอสฟอรัสในซีรั่มของผู้ป่วยล้างไตรชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์
2552
4685ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเม็ดมะขามแขกในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายนงลักษณ์ ลิ้มกุล
2552
4686ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน (II)โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์วราวุธ วัดขนาด
2552
4687ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม (IEER) สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็กทรงพล โพธิ์สุวัฒนากุล
2552
4688ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังปิยกานต์ ใครน้ำ
2552
4689ประสิทธิภาพการระงับความรู้สึกที่แผงประสาทบราเคียลโดยใช้ทรามาดอลและบูพิวาเคน ในสุนัขที่ได้รับการทำศัลยกรรมออร์โธปิดิกขาหน้าท่อนล่างวรพรรณ คุณาพิส
2552
4690ประสิทธิภาพของโครงเนื้อเยื่อสังเคราะห์จากสารสกัดผิวหนังผสมผงกระดูกในการหายของแผลกะโหลกหนูอดิศร หาญวรวงศ์
2552
4691ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศเพ็ญศรี ศรีกิตติชัยกุล
2552
4692ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ่งส่วนในการแยกจุลสาหร่ายและอนุภาคสารแขวนลอยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์
2552
4693ประสิทธิภาพของระบบผนังกระจกสองชั้นแบบใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเชษฐพรรณ สินเจิมสิริ
2552
4694ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแพลอยน้ำในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยวิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์
2552
4695ปรากฎการณ์หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษแจกฟรี 'เดลี่ เอ็กซ์เพรส'ถมทอง ทองนอก
2552
4696ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970พงษ์พันธ์ พึ่งตน
2552
4697ปริมาณธาตุอาหารจากน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการตกผลึก แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตพิชญ์ภัค เจียรพันธ์
2552
4698ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจิตรภณ หรูเจริญพรพานิช
2552
4699ปัจจัยการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
2552
4700ปัจจัยกำหนดการขยายธุรกรรมของธนาคารต่างชาติในประเทศไทยพบกานต์ อาวัชนาการ
2552
4701ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยปุณฑวิกา นาคา
2552
4702ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทอุบลรัตน์ สิงหเสนี
2552
4703ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหินเบญจมาศ รอดแผ้วพาล
2552

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next