DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47701ระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องมือแพทย์ธีรพันธ์ ปานเจริญ
2537
47702ระบบสารสนเทศแบบโครงสร้างสำหรับโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศุภชัย จิวะรังสินี
2537
47703ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการเสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516-
2545
47704ระบบสารสนเทศประทานบัตรอารีย์ จิวรรักษ์
2543
47705ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตตู้แช่แข็ง แบบเหล็กกล้าไร้สนิมวิชัย รุ่งเรืองอนันต์
2539
47706ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรัตนชาติ ตันเจริญ
2549
47707ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
2535
47708ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกปกรณ์พงศ์ โพธิพฤกษ์
2543
47709ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตศักดิ์ชัย กิตติจารุภา
2539
47710ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในสำนักกฎหมายของรัฐวิสาหกิจวีณา ชั้นไพบูลย์
2536
47711ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานผลิตในโรงย้อมย้าและกรอด้ายพงษ์เทพ ธิติศักดิ์สกุล
2531
47712ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจันทร์ทิพย์ ช่างคิด
2538
47713ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยประยงค์ บุญครอบ
2538
47714ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบพิบูลย์ ศรีสันติสุข
2531
47715ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ของวาล์วควบคุมนภาพร นิลนที
2543
47716ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดุษฎี จันทร์สุโข
2552
47717ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานครอุดม อัศวชัยพร
2544
47718ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
2544
47719ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบโต้ตอบสำหรับการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
2538
47720ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีคณิน พิริยะกิจไพบูลย์
2548
47721ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดโดยระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
2549
47722ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตยวิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข
2545
47723ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อานัติ จักรแก้ว
2545
47724ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศา กมโล
2542
47725ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณค่าสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรังพรพิศ ปรีชานุสิทธิ์
2548
47726ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาสรศักดิ์ บุญประดับ
2549
47727ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา การกระจายทางพื้นที่ของอาชญากรรมวรยา ไทพาณิชย์
2543
47728ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดทำเลที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอรชุมา ขจรธานีนนท์
2547
47729ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากพนารัตน์ สีหาราช
2550
47730ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานครวีรญา แพ่งแสง, 2522-
2547
47731ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งวัตถุอันตรายอรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร
2547
47732ระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเว็บสถาพร วงศ์กิจกรชัย
2551
47733ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล
2532
47734ระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภาไทยสุรีรัตน์ เดโชพลานนท์
2531
47735ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิตสมพงษ์ เงยเจริญ
2527
47736ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาลวรรณนี รุ่งวิทู
2529
47737ระบบสารสนเทศห้องสมุดโดยไมโครคอมพิวเตอร์จรูญ โชคทวีศักดิ์
2531
47738ระบบสำหรับการประเมินความเปราะบางต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในเมืองท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินวัชรพงษ์ น้อยหมื่นไวย์
2559
47739ระบบสำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์กรกนก ขาวอำไพ
2557
47740ระบบเสียงภาษาถิ่นยวนที่อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอรทัย เจือจันอัด
2530
47741ระบบเสียงภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราชจริยา สมนึก
2525
47742ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัยวิสุทธิระ เนียมนาค
2528
47743ระบบเสียงและคำศัพท์ในภาษาที่พูดโดยคนเชื้อสายบ้าบ๋าในจังหวัดภูเก็ตและภาษามลายูบ้าบ๋า: การเปรียบเทียบแนวร่วมสมัยภัทริณี สุขสุอรรถ
2558
47744ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำนิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
2545
47745ระบบหน่วยเสียงในภาษาถิ่นโคราชชลิดา รินทร์พรหม
2520
47746ระบบหน่วยเสียงในภาษาถิ่นนครศรีธรรมราชวิไลวรรณ ดำรักษ์
2513
47747ระบบหน่วยเสียง ในภาษาถิ่นเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก)วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น
2513
47748ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
2541
47749ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลจากที่เดียวสำหรับดีสเปซวันวิสา ทองสุข
2552
47750ระบบออฟไลน์สำหรับการรู้จำตัวพิมพ์อักขระไทยหลายรูปแบบมนลดา บุญสุวรรณ
2535

previous  946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 next