DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47751ระบบสำหรับการประเมินความเปราะบางต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในเมืองท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินวัชรพงษ์ น้อยหมื่นไวย์
2559
47752ระบบสำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์กรกนก ขาวอำไพ
2557
47753ระบบเสียงภาษาถิ่นยวนที่อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอรทัย เจือจันอัด
2530
47754ระบบเสียงภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราชจริยา สมนึก
2525
47755ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัยวิสุทธิระ เนียมนาค
2528
47756ระบบเสียงและคำศัพท์ในภาษาที่พูดโดยคนเชื้อสายบ้าบ๋าในจังหวัดภูเก็ตและภาษามลายูบ้าบ๋า: การเปรียบเทียบแนวร่วมสมัยภัทริณี สุขสุอรรถ
2558
47757ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำนิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
2545
47758ระบบหน่วยเสียงในภาษาถิ่นโคราชชลิดา รินทร์พรหม
2520
47759ระบบหน่วยเสียงในภาษาถิ่นนครศรีธรรมราชวิไลวรรณ ดำรักษ์
2513
47760ระบบหน่วยเสียง ในภาษาถิ่นเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก)วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น
2513
47761ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
2541
47762ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลจากที่เดียวสำหรับดีสเปซวันวิสา ทองสุข
2552
47763ระบบออฟไลน์สำหรับการรู้จำตัวพิมพ์อักขระไทยหลายรูปแบบมนลดา บุญสุวรรณ
2535
47764ระบบอัตโนมัติสำหรับการหาน้ำหนักและประเภทของรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพานสมพล มาทวีโชติกุล
2558
47765ระบบอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์พารามิเตอร์ของแบบจำลองดินขั้นสูงสักรินทร์ วิจิตรรุ่งเรือง
2546
47766ระบบอิเล็กโทรไลต์คู่เพื่อลดการกัดกร่อนของขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียมในแบตเตอร์รี่อลูมิเนียม-อากาศแบบไหล2018
47767ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลชญานิศา บุญปกครอง
2553
47768ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยกิตติพงษ์ ลีลาศุภเดช, 2510-
2544
47769ระบบเอกสารสำหรับการควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอภิชญา ทองชิว
2538
47770ระบบโฮมซ็อปปิงโดยใช้โมเสกสันธาร สุนทรภาส
2539
47771ระบอบเผด็จการกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย : ศึกษากรณีรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ปฏิมากร คุ้มเดช
2538
47772ระบาดวิทยาของผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลสมพิศ คุ้มบุญ
2551
47773ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
2543
47774ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ใหญ่ที่เกิดจาก Escherichia coli หรือ Klebsiella pneumoniae ที่ผลิต Extended-spectrum β-lactamases (ESBLS) ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยไพโรจน์ เสาน่วม
2551
47775ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อฮิวแมนพาราอินฟลูเอนซาไวรัสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหทัยพันธน์ รวมพรรณพงศ์
2556
47776ระบาดวิทยาทางน้ำเหลืองของการติดเชื้อไวรัสเดงกีในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับเด็กที่มีภูมิคุ้มกันปกติกัญญลักษณ์ เศรษฐไกรกุล, 2519-
2547
47777ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทยนวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
2552
47778ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนโพลีโอมาไวรัสในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยปรางวลัย จันทร์แจ่ม
2556
47779ระบาดวิทยาและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของ Human Rhinovirus ในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างปิยดา หลินศุวนนท์
2552
47780ระบาดวิทยาและจัดจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มี การติดเชื้อในผู้ป่วยไทยช่วงปี ค.ศ. 2012-2013รพีพรรณ สูณรงค์
2556
47781ระบาดวิทยาและผลการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต, การศึกษาแบบไปข้างหน้าจากหลายสถาบันนภธร มหามิตร
2557
47782ระบาดวิทยาและลักษณะอาการทางคลินิกของโรทาไวรัสและนอร์วอร์คไวรัสและนอร์วอร์คไวรัสในโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มณฑิดา วีรวิกรม
2546
47783ระบำในการแสดงโขนของกรมศิลปากรสมรัตน์ ทองแท้
2538
47784ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีทัศนียา วิศพันธุ์
2550
47785ระบำสี่บท : แนวคิดในการรื้อฟื้นระบำโบราณผุสดี หลิมสกุล
2537
47786ระบำแห่งความตายพรสุข เมตติชวลิต
2556
47787ระเบียบวิธีการขับร้องและบรรเลงเพลงลงสรงสมาพร ด้วงไกลถิ่น
2550
47788ระเบียบวิธีการบรรเลงปี่พาทย์ประกอบละครชาตรีคณะสุดประเสริฐ ในชุมชนเกาะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการสุรศักดิ์ ปานลักษณ์
2561
47789ระเบียบวิธีการบรรเลงพิณเปี๊ยะ 2 สายของครูรักเกียรติ ปัญญายศธีรพงษ์ ฉลาด
2551
47790ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์2561
47791ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงพระฉันมอญธนาธิป เผ่าพันธุ์
2549
47792ระเบียบวิธีการแสดง ทำนองร้องและรำมะนาลำตัด คณะกำนันสำเริง คนฑา จังหวัดระยองสุธินันท์ โสภาภาค
2560
47793ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่องจารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์
2548
47794ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมแบบกระชับขอบเขตสำหรับปัญหาการนำความร้อนจุฑาทรัพย์ ปรมีศนาภรณ์
2549
47795ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตยศกร ประทุมวัลย์, 2522-
2545
47796ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเอลิเมนต์แบบปรับขนาดได้ เพื่อแก้สมการของการพา-การแพร่-การเกิดปฏิกิริยาพัชรี ธีระเอก
2555
47797ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดปรับขนาดได้สำหรับกลศาสตร์การแตกหักแบบอิลาสติก-พลาสติกกอบศักดิ์ พจนานภาศิริ
2548
47798ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโดเมนเวลาที่ใช้เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมเพื่อการวิเคราะห์การแพร่กระจายแสงในวงจรผลึกโฟโตนิกส์ 2 มิติธิวรรน์ เชาวนาดิศัย
2550
47799ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันที่ใช้การประมาณพาเดแบบปรับตัวเพื่อการวิเคราะห์ท่อนำคลื่นแสงในวงจรรวมแสงมาลินดา หงษ์ทอง
2557
47800ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์
2554

previous  947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 next