DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48142แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.comสมสกุล เลาหะกาญจนศิริ
2552
48143แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างศรัทธาต่อวัตถุมงคลจตุคามรามเทพสุขิตา อยู่คงศักดิ์
2550
48144แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคามสุขุม ดลโสภณ
2535
48145แรงจูงใจทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ ของนิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสาวภา จารุสกุล
2535
48146แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชนสถาปนา จุณณวัตต์
2544
48147แรงจูงใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการกระทำรุนแรง ของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานครธวัช วงศ์สง่า
2543
48148แรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปกาศิต พันธุ์เพ็ง
2553
48149แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพลอยระพี ชลวณิช
2555
48150แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาคภูมิ ติลกเลิศ
2559
48151แรงจูงใจในการเข้าชมเกมส์กีฬาระหว่างแฟนบอลและผู้ชมไทยลีกระดับ 1กะรัต ศรีเมือง
2561
48152แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพิเชษฐ สิชฒรังษี
2529
48153แรงจูงใจในการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนวิชาสุขศึกษา ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุนิสา เทศเขียว
2539
48154แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
2557
48155แรงจูงใจในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของนักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกมลทิพย์ รักวงศ์ภัทร
2560
48156แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์
2552
48157แรงจูงใจในการเป็นนักการเมือง : ศึกษากรณีนักการเมืองของจังหวัดเชียงรายบำเพ็ญ บินไทยสงค์
2529
48158แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ติดบุหรี่ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สกล ศรีสุขล้อม
2559
48159แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509-
2547
48160แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐธิดา ลวานนท์
2558
48161แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยสันติ เก็งสุวรรณ
2558
48162แรงจูงใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวนานาชาติกษิดิ์เดช ตรีทอง
2557
48163แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอโณทัย พึ่งทองหล่อ
2543
48164แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม
2535
48165แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยกาญจนา กาญจนทวี, 2516-
2542
48166แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์พิมพ์พร พุฒิสาร
2553
48167แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวายเพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์
2556
48168แรงดันเบรกดาวน์กระแสตรงและสวิตชิ่งอิมพัลส์ ของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สนามไฟฟ้าไม่เอกพันธุ์ชลวิทย์ วินิจฉัย
2543
48169แรงบิดย้อนกลับของสกรูหลักยึดรากเทียมภายหลังการทดสอบความล้าจุฑามาศ จริยวิทยากุล
2550
48170แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียมเฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย
2543
48171แรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และเนื้อฟัน ภายใต้ปฏิกิริยาการแข็งตัวทางเคมีพรรณนิภา คำทอง
2559
48172แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ใช้สารเมทแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในที่สถาบันธัญญารักษ์ณัฐ เด่นดวงบริพันธ์
2554
48173แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้างชัยรัตน์ ระตีพูน, 2520-
2544
48174แรงเสียดทานสถิตระหว่างลวดและแบร็กเกตเหล็กกล้าไร้สนิมเมื่อมัดด้วยอีลาสโตเมอริกลิเกเจอร์ผลิตจากยางธรรมชาติอีพอกไซด์วรินทรา อุดตมะปัญญา
2554
48175แรปโซดี สำหรับดับเบิ้ลสตริงควอร์เท็ตส์และเพอร์คัชชั่นอชิมา พัฒนวีรางกูล
2552
48176โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติในคนไทย:ลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และผลการรักษาณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข
2560
48177โรคแถบสีชมพูในปะการังโขด Porites lutea ตามแนวปะการังของหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีพงศา อังคณานุเคราะห์
2558
48178โรคระบาดในชุมชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์วรนารถ แก้วคีรี
2535
48179โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2461-2475รวิพรรณ จารุทวี
2552
48180ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลืองศศิธร พงษ์สำราญกุล
2558
48181ฤดูกาลและพื้นที่ในการเกิดโรคของปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมัตฑิกา แดงแย้ม
2560
48182ฤตุสํหาร : ฤดูกาลกับชีวิตชวโรฒน์ วัลยเมธี
2549
48183ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์รุจิเรข ชนาวิรัตน์
2545
48184ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostanaศนิดา คูนพานิช
2549
48185ฤทธิ์การลดความดันเลือดของบาราคอลที่สกัดจากใบขี้เหล็กในหนูแรท และแมวกิจจา สุวรรณ
2535
48186ฤทธิ์การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบของสารแอนซิสโตรเทคโตรีนสุวรรณ ภาสุภัทร
2528
48187ฤทธิ์ของกรดซินนามิกและอนุพันธ์ในการลดระดับกลูโคสการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินและ การยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสปรีชา มูลสาร, 2515-
2548
48188ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2550
48189ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2550
48190ฤทธิ์ของน้ำมันระเหยจากผลมะแข่นต่อกล้ามเนื้อเรียบชรริน พัฒนาอุตสาหกิจ
2541
48191ฤทธิ์ของบาราคอล, สารสกัดจากใบของต้นขี้เหล็กต่อระบบประสาทส่วนกลางพิกุล จันทร์โยธา
2531

previous  954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 next