DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48151แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพลอยระพี ชลวณิช
2555
48152แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาคภูมิ ติลกเลิศ
2559
48153แรงจูงใจในการเข้าชมเกมส์กีฬาระหว่างแฟนบอลและผู้ชมไทยลีกระดับ 1กะรัต ศรีเมือง
2561
48154แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพิเชษฐ สิชฒรังษี
2529
48155แรงจูงใจในการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนวิชาสุขศึกษา ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุนิสา เทศเขียว
2539
48156แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
2557
48157แรงจูงใจในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของนักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกมลทิพย์ รักวงศ์ภัทร
2560
48158แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์
2552
48159แรงจูงใจในการเป็นนักการเมือง : ศึกษากรณีนักการเมืองของจังหวัดเชียงรายบำเพ็ญ บินไทยสงค์
2529
48160แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ติดบุหรี่ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สกล ศรีสุขล้อม
2559
48161แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509-
2547
48162แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐธิดา ลวานนท์
2558
48163แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยสันติ เก็งสุวรรณ
2558
48164แรงจูงใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวนานาชาติกษิดิ์เดช ตรีทอง
2557
48165แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอโณทัย พึ่งทองหล่อ
2543
48166แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม
2535
48167แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยกาญจนา กาญจนทวี, 2516-
2542
48168แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์พิมพ์พร พุฒิสาร
2553
48169แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวายเพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์
2556
48170แรงดันเบรกดาวน์กระแสตรงและสวิตชิ่งอิมพัลส์ ของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สนามไฟฟ้าไม่เอกพันธุ์ชลวิทย์ วินิจฉัย
2543
48171แรงบิดย้อนกลับของสกรูหลักยึดรากเทียมภายหลังการทดสอบความล้าจุฑามาศ จริยวิทยากุล
2550
48172แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียมเฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย
2543
48173แรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และเนื้อฟัน ภายใต้ปฏิกิริยาการแข็งตัวทางเคมีพรรณนิภา คำทอง
2559
48174แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ใช้สารเมทแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในที่สถาบันธัญญารักษ์ณัฐ เด่นดวงบริพันธ์
2554
48175แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้างชัยรัตน์ ระตีพูน, 2520-
2544
48176แรงเสียดทานสถิตระหว่างลวดและแบร็กเกตเหล็กกล้าไร้สนิมเมื่อมัดด้วยอีลาสโตเมอริกลิเกเจอร์ผลิตจากยางธรรมชาติอีพอกไซด์วรินทรา อุดตมะปัญญา
2554
48177แรปโซดี สำหรับดับเบิ้ลสตริงควอร์เท็ตส์และเพอร์คัชชั่นอชิมา พัฒนวีรางกูล
2552
48178โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติในคนไทย:ลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และผลการรักษาณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข
2560
48179โรคแถบสีชมพูในปะการังโขด Porites lutea ตามแนวปะการังของหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีพงศา อังคณานุเคราะห์
2558
48180โรคระบาดในชุมชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์วรนารถ แก้วคีรี
2535
48181โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2461-2475รวิพรรณ จารุทวี
2552
48182ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลืองศศิธร พงษ์สำราญกุล
2558
48183ฤดูกาลและพื้นที่ในการเกิดโรคของปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมัตฑิกา แดงแย้ม
2560
48184ฤตุสํหาร : ฤดูกาลกับชีวิตชวโรฒน์ วัลยเมธี
2549
48185ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์รุจิเรข ชนาวิรัตน์
2545
48186ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostanaศนิดา คูนพานิช
2549
48187ฤทธิ์การลดความดันเลือดของบาราคอลที่สกัดจากใบขี้เหล็กในหนูแรท และแมวกิจจา สุวรรณ
2535
48188ฤทธิ์การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบของสารแอนซิสโตรเทคโตรีนสุวรรณ ภาสุภัทร
2528
48189ฤทธิ์ของกรดซินนามิกและอนุพันธ์ในการลดระดับกลูโคสการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินและ การยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสปรีชา มูลสาร, 2515-
2548
48190ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2550
48191ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pyloriสุเมธ อมรยิ่งเจริญ
2550
48192ฤทธิ์ของน้ำมันระเหยจากผลมะแข่นต่อกล้ามเนื้อเรียบชรริน พัฒนาอุตสาหกิจ
2541
48193ฤทธิ์ของบาราคอล, สารสกัดจากใบของต้นขี้เหล็กต่อระบบประสาทส่วนกลางพิกุล จันทร์โยธา
2531
48194ฤทธิ์ของไปเปอรีนที่มีต่อความดันโลหิตและหัวใจห้องบนขวา และซ้ายที่แยกจากหนูขาวอัญชลี อักขระชาตะ
2529
48195ฤทธิ์ของพิษงูจงอาง (Ophiophagus Hannah) ต่อกล้ามเนื้อร่วมประสาทจุรีพร น้อยพรหม
2550
48196ฤทธิ์ของยาแมนิดิปีนต่อการทำงานของไตในสุนัขที่ได้รับพิษงูแมวเซาธีรนันท์ สุนันท์ชัยการ
2538
48197ฤทธิ์ของสารสกัดกระชายดำต่อกระบวนการอักเสบและอะโพโทซิสของเซลล์กระเพาะอาหารที่ติดเชื้อ Helicobacter pyloriวริยา เนมิตกนาม
2559
48198ฤทธิ์ของสารสกัดจากข้าวเหนียว ข้าวเหนียวกล้อง ข้าวเหนียวดำ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดอ่อนในการป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทศุทธิรัตน์ ชุ่มปิยะ
2558
48199ฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อภาวะดื้ออินซูลินของหนูแรทที่ได้รับน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณสูงวรรณพร สุวรรณเพ็ชร
2551
48200ฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้าไพล ใบรางจืดและใบว่านมหากาฬ ต่อการต้านการอักเสบและการเพิ่มระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิง ฮอร์โมนสกาวรัตน์ จันทร์ไพจิตร
2558

previous  955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 next