Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์-
dc.date.accessioned2010-03-26T07:11:31Z-
dc.date.available2010-03-26T07:11:31Z-
dc.date.issued2542-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12352-
dc.description.abstractปัจจุบันขยะได้สร้างปัญหาต่อทุกชุมชนและเมืองต่างๆ ในประเทศเนื่องจากประชาชนต่างมีความกลัวต่อกลิ่นและฝุ่นละอองที่ปลิวมาตามกระแสลมจะเป็นสิ่งทำลายสุขภาพและก่อให้เกิดโรคต่างๆ หน่วยงานของรัฐหลายฝ่ายได้พยายามพัฒนาแนวทางกำจัดขยะ อาทิ การฝังกลบ การนำกลับมาใช้ใหม่การทำปุ๋ย จนถึงระบบเผาทำลาย แต่ละกระบวนการก็ประสบปัญหาที่ประชาชนยังไม่ยอมรับ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเตาเผาขยะแบบไร้กลิ่นไร้ควันด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซซันขึ้นมาใช้ทำลายขยะ ขยะที่ใช้ในการทดลองเป็นขยะที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การป้อนขยะเข้าเตาเผาเป็นระบบป้อนต่อเนื่อง ขั้นต้นก่อนขยะจะป้อนเข้าเตาเผาของขยะถูกแยกเหล็กออกด้วยแม่เหล็ก แก้ว เซรามิก ถูกตีให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยเครื่องย่อยแบบฆ้อนหมุนรอบตัวเอง เศษแก้ว เศษเซรามิก รวมทั้งทรายถูกแยกออกด้วยระบบสายพานที่แบบมีร่องขยะถูกป้อนเข้าเตาเผาด้วยระบบไฮโดรลิกอย่างอัตโนมัติด้วยอัตราการป้อน 100 ถึง 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเตาเผาสร้างด้วยเหล็กกล้าหนา 5 มม. บุด้วยเส้นใยเซรามิกและอิฐทนไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 700 มม. สูง 3.10 เมตร เถ้าและแก๊สหลังการเผาไหม้ไหลออกทางด้านบนของเตาไปยังเครื่องกำจัดฝุ่น(ไซโคลน) ส่วนแก๊สเสียเสียเมื่อผ่านไซโคลนไปแล้วจะถูกจับด้วยน้ำและสารละลายในหอดูดกลืนแบบเปียก คุณภาพของแก๊สก่อนปล่อยสู่บรรยากาศได้ถูกตรวจวัด พบว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทุกค่าของแก๊ส ปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกออกไซด์มีไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน ค่าดำเนินงานคิดเฉพาะไฟฟ้าและน้ำมันดีเซล ประมาณ 0.89 บาท ต่อการเผาขยะ 1 กิโลกรัมen
dc.description.abstractalternativeCities and towns in Thailand are actually facing the problem overloading of solid waste. Different treatments are implemented such as landfill, recycle, decomposing and burning. People often protest against treatment methods chosen by government or metropolitans. They are afraid of smell and dust flowing in the win that may contaminate and infect their health. In this research work, we have developed fluidized bed incinerator to burn solid waste in condition of smokeless and smell-less. Garbage from Chulalongkorn University campus was feed continuously into this incinerator. lron and dry battery were separated by magnetic at the end of first bell conveyor and then glass, ceramic sand and brick were crashed by hammer mill and fell down to the bottom of bell separator. Remained solid waste was pushed into a hot sand bed by automatic hydraulic system with the rate 100 to 250 kg/hr. The incinerator was built of steel 5 mm in thickness lining with ceramic fiber and refractory brick with diameter 700 mm and total height 3.10 m. Flied ash and toxic gases from the combustion chamber were treated by cyclone and wet scrubber respectively. The quality of exhausted gases was detected and they were in the standard limit of the Ministry of Science Technology and Environment. The amount of CO did not exceed 100 ppm. The operation cost (electricity + fuel) was 0.89 Baht per kilogram of solid waste.en
dc.description.sponsorshipกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชen
dc.format.extent7128473 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectเตาเผาขยะen
dc.subjectขยะen
dc.subjectการกำจัดขยะen
dc.subjectฟลูอิไดเซชันen
dc.titleโรงงานต้นแบบเผาขยะด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดเซชั่น : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานวิจัยen
dc.title.alternativePilot scale of solid waste combustion in fluidization incineratoren
dc.typeTechnical Reportes
dc.email.authordsomsak@sc.chula.ac.th-
Appears in Collections:Sci - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somsak_Da.pdf6.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.