Statistics

Total Visits

Views
ไอโซเทิร์มการดูดซับของแก๊สไฮโดรคาร์บอนเข้มข้นด้วยซีโอไลต์ 927
ไอโซเทิร์มการดูดซับของแก๊สไฮโดรคาร์บอนเข้มข้นด้วยซีโอไลต์ 188

Total Visits per Month

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ไอโซเทิร์มการดูดซับของแก๊สไฮโดรคาร์บอนเข้มข้นด้วยซีโอไลต์ 9 12 9 8 7 7 4

File Downloads

Views
38ead288-78ce-48da-bd91-df908736888b 40
6245c008-2b2c-41c6-ba1a-82ea2eee2a6f 19
56c71b67-042c-4d58-af14-36bff2c50d13 6
a82d9a5f-ff2a-46ab-85b9-78ed4504d821 6
f7268609-7527-4eb3-b99f-07b50c14cfe9 6
89deba0a-8843-41a6-8e36-7f9a58a78bc3 5
7ecf1cbf-23e9-4fc6-bbae-069790d613e8 4

Top Country Views

Views
Thailand 151
Germany 18
China 7
Russia 5
AP 2
Côte d'Ivoire 1
United States 1

Top City Views

Views
Nonthaburi 106
Bangkok 14
Shenyang 3
Nakhon Luang 2
Nanchang 2
Nanjing 2
Abidjan 1
Alexandria 1
Ang Sila 1
Bung Malaeng 1