Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 498 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2551โลกาภิวัตน์ทางการเงินกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยสุดารัตน์ เพชรวงศ์
2552โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทยนับเนื่อง บุนนาค
2547โครงสร้างอำนาจในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
2544โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าอนามัยสุทธิยา พานิชกุล, 2522-
2549โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรีชัยพร เซียนพานิช
2547โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย และผลกระทบต่อการใช้ในประเทศไทยก้องเกียรติ ร่มสงฆ์
2554แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญาดา รอดสำราญ
2543แบบจำลองวัฏจักรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ศึกษากรณี ผลจากระดับเทคโนโลยีและกำลังทุนสินชัย วังทรัพย์ดี
2544แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครพลินี นิวัฒน์ภูมินทร์