Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 189 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547โครงสร้างอำนาจในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
2544โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าอนามัยสุทธิยา พานิชกุล, 2522-
2549โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรีชัยพร เซียนพานิช
2547โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย และผลกระทบต่อการใช้ในประเทศไทยก้องเกียรติ ร่มสงฆ์
2543แบบจำลองวัฏจักรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ศึกษากรณี ผลจากระดับเทคโนโลยีและกำลังทุนสินชัย วังทรัพย์ดี
2544แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครพลินี นิวัฒน์ภูมินทร์
2549เส้นโค้งฟิลลิปส์ในประเทศไทย ภายใต้ช่วงเวลาการดำเนินนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโรงเรียนกวดวิชาสกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจรถตู้ในกรุงเทพมหานครใสศรี บุญรอดพานิช
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดพุธวัน นาควานิช