Thai Std - Research Reports : [5] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2540แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ถึงปัจจุบัน : รายงานการวิจัยผกา สัตยธรรม; ลินจง อินทรัมพรรย์; ศิริมาส ไทยวัฒนา
2547นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2544นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2534การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์; ศรีสุพร ช่วงสกุล
2534สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิตวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5