Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22316
Title: Suvarnabhumi in ancient international trade
Other Titles: สุวรรณภูมิในเส้นทางการค้าโบราณ
Authors: Pacharaporn Panomwon Na Ayutthaya
Advisors: Sunait Chutintaranond
Other author: Chulalongkorn University. Graduate School
Advisor's Email: Sunait.C@Chula.ac.th
Subjects: Southeast Asia -- History
Southeast Asia -- International trade
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การค้ากับต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์
Issue Date: 2011
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: This thesis reassesses the mainstream historical approach towards the lands referred to as Suvarnabhumī and Suvarṇadvīpa by focusing on expanding the picture of early settlements in Southeast Asia that was triggered by maritime trade in the Bay of Bengal and the Southern Silk Road. The concept and existence of “Suvarnabhumī” as an entity has always been both disputed and uncertain. More conservative historians have treated it as a mythological entity that only exists in the minds of Ancient Indic travellers. Yet, both tales and factual accounts from Chinese, Ancient Greek and Indians literatures have emerged in reference to the lands known as “India beyond the Ganges”, and its highly priced resources. Traded goods reflect socio-economic factors of the destination or port the goods flow through, especially its variety and density. Moreover, it reflects exposure and variety of religious and cultural values that are transferred along with commodity demands. The traditional perspective on the sole influences of India towards the emergence of latter advance cultures within Southeast Asia is bought into question with the style inspiration from the Egyptian and Greek civilisation in ports within the Ganges, which accumulated immense wealth from maritime trade. The thesis re-evaluates the identity of Suvarnabhumī in ancient international trade by using ancient trade records and seafaring accounts by ancient Indian travellers, Pliny, and Ptolemy, as well as archaeological evidences such as international trade items production and movement found within Southeast Asia and the Southern Silk Road. Among these are economic regulations and technology that possibly stimulated the emergence of Early States in Southeast Asia and the Bay of Bengal. Economic operations from and to Suvarnabhumī and Early Southeast Asia define its identity and capital wealth, which laid grounds for large maritime cultures that operated as trading gateways such as Sri Vijaya and Dvaravati.
Other Abstract: สังเคราะห์ วิธีการทางประวัติศาสตร์กระแสหลักต่อการมองดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายภาพของการตั้งถิ่นฐานในช่วงต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถูกที่เกิดจากการค้าทางทะเลในอ่าวเบงกอลและเส้นทางสายไหมทางตอนใต้ แนวคิดและการดำรงอยู่ของ “สุวรรณภูมิ” ในโลกของความเป็นจริงนั้นได้รับความเห็นทั้งที่ขัดแย้งและความไม่แน่นอน นักประวัติศาสตร์อนุรักษ์นิยมมักมองว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงตำนานที่มีอยู่ในใจของนักเดินทางสมัยโบราณเท่านั้น กระนั้นการกล่าวถึงดินแดนนี้นั้นได้ปรากฎในนิทานและการจดบันทึกข้อเท็จจริงจากหลักฐาน จีน กรีกโบราณ และวรรณกรรมอินเดียซึ่งกล่าวถึงดินแดนที่เรียกว่า “อินเดียนอกเหนือจากแม่น้ำคงคา” ซึ่งทรัพยากรและสินค้าที่มีราคาสูง โดยระบุว่าดินแดนนี้นั้นอยู่ทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำ และต้องมีการเดินเรือเพื่อที่จะเดินทางไปถึง สินค้าที่ซื้อขายนั้นสะท้อนถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของปลายทาง หรือพอร์ตการไหลผ่านของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายและความหนาแน่นของมัน นอกจากนี้มันยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับและความหลากหลายของคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการโอนไปพร้อมกับความต้องการสินค้าบริโภคอีกด้วย มุมมองแบบดั้งเดิมที่มองว่าอินเดียมีอิทธิพลแต่เพียงผู้เดียว ต่อการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อาจจะไม่ตรงเมื่อมองอิทธิพลของอารยธรรมอียิปต์และกรีกในตลาดการค้าภายในแม่น้ำคงคา ซึ่งสะสมความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่จากการค้าทางทะเล วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประเมินตัวตนของสุวรรณภูมิในการค้าระหว่างประเทศในสมัยโบราณ โดยใช้บันทึกการค้าโบราณและบันทึกการเดินเรือ โดยนักเดินทางชาวอินเดีย รวมถึงบันทึกของไพลนีและปโตเลมีที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี โดยมีเรื่องของการผลิตและรายการสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของสินค้าต่างๆ ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทางสายไหมทางใต้ จากสิ่งแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาจจะเป็นของรัฐในช่วงต้นๆ ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอ่าวเบงกอล การดำเนินงานทางเศรษฐกิจในสุวรรณภูมิและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงต้นกำหนดตัวตนและความมั่งคั่งของเงินทุน ซึ่งวางรากฐานให้กับการเจริญเติบโตของวัฒนธรรมการค้าขนาดใหญ่ในช่วงหลัง เช่น ศรีวิชัยและทวารวดีในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลัง
Description: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2011
Degree Name: Master of Arts
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Southeast Asian Studies (Inter-Department)
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22316
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1640
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2011.1640
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pacharaporn_pha.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.