Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2254
Title: การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Authors: ชาตรี ศรีไพพรรณ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
สมชาย จิตะพันธ์กุล
Email: Krisada.V@chula.ac.th
Somchai.J@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Subjects: อุตสาหกรรม--เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตั้งเวลา
อุณหภูมิ--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์
Issue Date: 2527
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ชนิด คือ เครื่องตั้งเวลาที่โปรแกรมได้ และระบบวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ เครื่องตั้งเวลาที่โปรแกรมได้ใช้ซีพียู เบอร์แซด-80 มีรอม 2 กิโลไบท์ และแรม 1 กิโลไบท์ ภาคแสดงผลใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นตัวเลข 6 หลัก สำหรับแสดงเวลา และอีก 1 หลัก สำหรับแสดงลำดับช่องและรหัสของกรรมวิธีตั้งเวลา ภาคเอ้าท์พุทมีรีเลย์ 8 ตัวสำหรับควบคุมการเปิดและปิดของอุปกรณ์อื่น และมีไอโอดเปล่งแสงสำหรับแสดงสถานะของแต่ละช่อง เครื่องนี้สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 วัน แต่ละช่องในจำนวนทั้งหมด 8 ช่อง สามารถตั้งเวลาการเปิดและปิดได้โดยอิสระ การแก้ไขข้อมูลก็กระทำได้ตลอดเวลาและทุกแบบโดยใช้แป้นกดข้อมูล ในขณะที่เครื่องทำงาน ภาคแสดงผลจะแสดงเวลาจริง แสะสามารถตรวจสอบเวลาเปิดและปิดของแต่ละช่องที่ตั้งไว้ ความคลาดเคลื่อนในการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นนี้มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 0.035 ระบบวัดและบันทึกค่าอุณหภู ใช้วัดค่าอุณหภูมิหลายจุด โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องที่สร้างขึ้น มีความแม่นยำในการวัด 0.1% ของค่าสูงสุด สามารถต่อกับหัววัดอุณหภูมิได้หลายชนิด มีจำนวนหัววัดสูงสุด 160 หัววัด สัญญาณการวัดจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเชิงเลขขนาด 12 บิท ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานภายในใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เบอร์ แซด-80 มีรอม 4 กิโลไบท์ และแรม 2 กิโลไบท์ มีอินเตอร์เฟสสำหรับวงจรต่าง ๆ คือ วงจรแปลงสัญญาณ หน่วยแสดงผล แป้นกดข้อมูล หน่วยเตือนภัย นาฬิกา เครื่องพิมพ์และบัส อาร์ เอส -232 ซี เพื่อติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบอื่น หัววัดอุณหภูมิจะถูกแสกนด้วยความเร็ว 0.1 วินาทีต่อหัว ข้อมูลที่วัดได้จะพิมพ์ออกมาเป็นรายงานการวัดที่เครื่องพิมพ์ และสามารถเรียกดูผลการวัดที่หัววัดได้ทุกหัวตลอดเวลา โดยการควบคุมที่แป้นกดข้อมูล สัญญาณเตือนภัยจะดังเมมื่อค่าวัดเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้ดัดแปลงเครื่องที่ทดลองสร้างขึ้นไปใช้เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลในโรงงานอุตสหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งทำการวัดข้อมูลต่างๆ จำนวน 200 จุด และประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าใช้งานได้ดี
Other Abstract: The research is the development of two industrial electronics equipment, namely, a programmable timer and a temperature measurement and recording system. The programmable timer uses a Z-80 CPU, has 2 kilobytes of ROM and 1 kilobytes of RAM. The display unit has 6 7-segment LED's to display time and one more to display the channel ewquence and code in the setting of the timer. The output unit has 8 relays to control the operation of other equipment and 8 LED's to show the condition of each channel. The timer can be set for period of 1 second to 99 days. Each of the 8 channel can be set separately. The data can be changed at all times using the keyboard. While the timer is in operation the display unit will display the real time. The error of the constructed unit has been found to be less than 0.035%. The temperature measurement and recording system is a multi-point measurement system controlled by a microcomputer. The constructed unit has an accuracy of 0.1% of full scale. It can be connected to several types of transducers and may have a maximum of 160 transducers. The analog signal obtained is convertef into a 12 bit digital signal. The microcomputer which controls the internal operation uses a Z-80 microprocessor with 4 kilobytes of ROM and 2 kilobytes of RAM and 2 kilobytes of RAM. There are a number of interfacing circuits, namely, A/D converter, display unit, keyboard, alarm unit, clock, printer and RS-232C to communication with other microcomputer systems. The transducers are scanned with a velocity of 0.1 second per transducer. The data cobtained are printed as a measurement report by the printer nad can be reviewed at all time using the keyboard. When the measured value exceeds the set one, an alarm will sound. The construted unit wasmodified and used as a data measurement and recording system at a factory which requires the measurement of 200 points andn the processing of data by a microcomputer. The result was satisfactory.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2254
Type: Technical Report
Appears in Collections:Eng - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somchai(ind).pdf15.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.