Fine Arts - Research Reports : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2563โครงการวิจัยบทบาทกระแสนิยมแฟชั่นระดับสากลที่เป็นกลไกต่อการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น จากทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษาทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดน่านอรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์
2561การพัฒนาแนวทางในการนำประติมากรรมสู่พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กมล เผ่าสวัสดิ์
2558เทศน์มหาชาติล้านนา : ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ที่พบในประเพณีศาสนา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2554แผนงานวิจัยผู้สูงอายุกับคลังทรัพยากรภูมิปัญญาไทยด้านดนตรีไทใหญ่ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)บุษกร บิณฑสันต์; ขำคม พรประสิทธิ์; พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2559วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบุษกร บิณฑสันต์; ขำคม พรประสิทธิ์; พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์; ภัทระ คมขำ
2555แผนงานวิจัยผู้สูงอายุกับคลังทรัพยากรภูมิปัญญาไทยด้านดนตรีไทใหญ่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)บุษกร บิณฑสันต์; ขำคม พรประสิทธิ์; พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2553วัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก : รายงานการวิจัยบุษกร บิณฑสันต์; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฏาภิรมณ์; ขำคม พรประสิทธิ์; พระประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2555กลองก้นยาว : ระเบียบวิธีการบรรเลงและการประสมวง : รายงานวิจัยขำคม พรประสิทธิ์
2549วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัยบุษกร สำโรงทอง; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์; ขำคม พรประสิทธิ์
2550การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคอีสานใต้และภาคกลาง : รายงานวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2550วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ : รายงานวิจัยบุษกร สำโรงทอง; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์; ขำคม พรประสิทธิ์
2550วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ : รายงานวิจัยบุษกร สำโรงทอง
2553วัฒนธรรมการสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคเหนือ : ซึงกลางและกลองปูเจ่ : รายงานผลการวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2546ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัยศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
2550ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยภาคกลางและภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัยภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
2550วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทยภาคอีสานใต้และภาคกลาง : รายงานวิจัยขำคม พรประสิทธิ์
2549ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยบุษกร สำโรงทอง
2543คอนแชร์โตมหาราชาสำหรับระนาดเอกและวงออเคสตร้า : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
2547บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอรเวย์ : รายงานบุษกร สำโรงทอง
2549วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยขำคม พรประสิทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27