Med - Theses : [1685] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1685
Issue DateTitleAuthor(s)
2553เปรียบเทียบการขจัดสารไซโตคายน์ระหว่างวิธีการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นและวิธีการฟอกเลือดแบบประสิทธภาพสูง ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะไตวายฉับพลันวิวิฒน์ จันเจริญฐานะ
2010Patient and staff dose measurement in dural arteriovenous fistula (DAVF) neurointervetional radiologySurapee Amto
2010Organ doses in brain and body multidetector computed tomography examinationRatirat Puekpuang
2554การวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อบาดทะยักในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุวิมล คูห์สุวรรณ
2560ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหญิงขายบริการ ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ธารชีวิต พัทยาจันธนา จันทร
2560ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษาภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกาญจนา ผิวงาม
2560การเสื่อมวอลเลอเรียนในโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันถึงกึ่งเฉียบพลันแสดงโดยภาพดิฟฟิวชันเทนเซอร์วสุนนท์ ธินรุ่งโรจน์
2560การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่อไตส่วนต้น หลังจากหยุดยาต้านไวรัสทีโนโฟร์เวียร์ตั้งแต่ระยะแรกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาการทำงานของไตที่ผิดปกติจากยาต้านไวรัสทีโนโฟร์เวียร์ภฤศภัค พยุง
2560การศึกษาความสัมพันธ์ของคลื่นไฟฟ้าสมองแบบคลื่นเดลตาและคลื่นทีตาที่สมองส่วนเทมพอรอลกับผลการรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาที่การชักเกิดจากสมองส่วนเทมพอรอลพีรยา ภิรมย์รื่น
2560การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขมิ้นชันในการป้องกันการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนระดับแลคตูโลสและแมนนิทอลในปัสสาวะ จากยาแอสไพรินในอาสาสมัครสุขภาพดี เทียบกับยาหลอกปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม
2560บทบาทของการส่องกล้องคลื่นเสียงร่วมกับการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในการวินิจฉัยรอยโรคที่เยื่อบุช่องท้องธีรภัทร์ ออประยูร
2560การเปลี่ยนแปลงระดับแองจิโอเทนซินทูในซีรั่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังก่อนและหลังรักษาหายด้วยยาต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรงณิชา ธีราทร
2560ความถี่ของการหันศีรษะไปหาผู้ดูแลในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เปรียบเทียบกับผู้ป่วยสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองจุฑาทิพย์ รัตนพันธ์
2560สุขภาพจิตและระยะเวลาความสัมพันธ์ของชายรักชาย ณ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเอกเทพ ไมเกิ้ล
2560ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาเด็กสมาธิสั้นที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มนทิรา แสงฤทธิ์เดช
2560ปัญหาและความคาดหวังในชีวิตของวัยรุ่นตั้งครรภ์นันทพร ปันต๊ะ
2560อิสลามบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติดณัฐนิชา กันซัน
2560ผลของศิลปะบำบัดต่อการเพิ่มระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองของอดีตผู้กระทำความผิดในมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนจิรวรรณ แก้วสียงค์
2560การจำแนกเพศโดยการวัดมือและเท้าในประชากรไทยเมทินี ร่มโพธิ์ทอง
2017Evaluation of lipid accumulation and lipolysis activity in human subcutaneous adipocytes and human visceral adipocytes by α-lipoic acid, α-lipoic acid-incorporated CaCO3 nanoparticles and caffeine.Sunisa Kaewdang
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1685