Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัยบุญยงค์ ตันติสิระ; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2552ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัยมยุรี ตันติสิระ; บุญยงค์ ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2544ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาวสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ; พรพิมล กิจสนาโยธิน; นวลศรี นิวัติศัยวงศ์; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช
2542ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัยสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ; พรพิมล กิจสนาโยธิน; นวลศรี นิวัติศัยวงศ์; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช
2545ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาวสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ; พรพิมล กิจสนาโยธิน; นวลศรี นิวัติศัยวงศ์; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช
2548การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง : รายงานการวิจัยมยุรี ตันติสิระ; บุญยงค์ ตันติสิระ; จุไรพร สมบุญวงศ์
2548การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหารเอกรินทร์ สายฟ้า; รุทธ์ สุทธิศรี; ชำนาญ ภัตรพานิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; สุรชัย อัญเชิญ; มยุรี ตันติสิระ; กาญจน์พิมล ฤทธิเดช