Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 16 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553แองเจิล แก๊งสตาซ์ : อัตลักษณ์และการใช้เวลาว่างของผู้หญิงแต่งรถนัชชา เตชเลิศวิภพ
2552อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี ผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารพรรณปพร ภิรมย์วงษ์
2549สื่อโฆษณากับอัตลักษณ์ของบุรุษชนชั้นกลางไทยในปัจจุบันจริยา เรืองเดชสกุล
2553สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์
2552ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.comชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์
2549ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงรายอาทิตย์ วงศ์อทิติกุล
2550การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์อุสุมา สุขสม
2549การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลชายในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่นวิชญ์จำเริญ มณีแสง
2555การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานครชุติมา โลมรัตนานนท์
2546การถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิงเขียน นิรันดร์นุต, 2522-