Pharm - Senior projects : [100] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนาเอนแคปซูเลชันน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในเครื่องสำอางสำหรับเส้นผมธันย์จิรา พุทธานรเศรษฐ์
2564การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์คีเลชัน ของโลหะของแอสตาแซนธินใน Haematococcus pluvialisภัทรสุดา พงศ์ภัทรานนท์; พิมพ์สรวง ยิ้มละมัย
2564ผลทางเภสัชพลศาสตร์ของยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดต่อเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงของมนุษย์ภัชรพร ทรัพย์ศรี; สิมิสัน ไชยโย; อันนา เห็นชอบ
2564ปัจจัยที่สัมพันธ์กับขนาดยาวาร์ฟารินเริ่มต้นของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุดาพร คูสุวรรณ์; ศิหรรษา สามศรีทอง; อรนงค์ คำมอญ
2564ชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น โดยการตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะเกริกพงศ์ ใบเนียม; วรัชยา วงศ์สุริยกันต์; เศรษฐา ลี
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีค่า ไอเอ็นอาร์สูงเกินช่วงการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจณัฐพิมล เกียรติศรีสินธพ; วิไลลักษณ์ เสงี่ยม; ศุภาพิชญ์ ทรงจันทร์
2564การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณเชื้อในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี กับอาการทางคลินิกธงชัย คุณช่างทอง; ธนกร งามวงศ์เวชกุล; อาทิตยา วรรคย์วทัญญู
2564ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนแพทย์เกี่ยวกับผลทดสอบความไวต่อ ยาต้านจุลชีพเพื่อปรับลดยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลแพร่ชริศา บุญศรี; วิมลรัตน์ วชิรวาทการ; อัชฌา ดุลยพจน์เทวา
2564การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา gemcitabine-cisplatin แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแพร่กระจายในประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยศรางลักษณ์ แซ่โป่ง; อริสรา เชียงแรง
2564ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากลุ่มสแตตินในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ระยะเฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริฉัตร แวววงศ์ทอง; หฤษฏ์ เก่งพิทักษ์; อนันตญา ฟักสังข์
2564การเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับแลคเตทในเลือดของผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแลเตทในเลือดแบบพกพากับ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือดอัตโนมัติกิตติธัช คุณเจริญ; ศศิชา ผู้บรรเจิดกุล; อภิสรา งานชูกิจ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวชกับการเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญาแพรวา เพ่งพิศ; พัชรินทร์ ประภัสสรกุล; เมธาวี หาญสิทธานนท์
2558การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับยาโซเดียมวาโปรเอทในเลือดกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีธัญญาพรนภัส วงศ์จินดา; จินตนา จินดาสมาธิ; สิริลักษณ์ แย้มกลีบ
2559ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชในตำรายาสมุนไพรไทย เล่ม 1ประภาสพล อุดมกิจมงคล; ปุญณดา สัตยารมณ์; วรุตม์ เก่งกิตติภัทร
2561การพิสูจน์อัตลักษณ์ของพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ชื่อพ้อง "โคคลาน" โดยแถบรหัสดีเอ็นเอ ร่วมกับเทคนิคการตรวจวิเดราะห์การหลอมเหลวความละเอียดสูงวิภาวี พิเชฐกูล; สุธาทิพย์ แก้วทองเลี่ยม
2559ฤทธิ์ความเป็นพิษของสารลูพาลบิจีนินจากเถาวัลย์เปรียงต่อเซลล์มะเร็งรังไข่เพาะเลี้ยงกันต์ธร สุทธิธรรม; เจตวดี อนันต์ธนาเกษม
2557ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสกุลกระท่อมและการประยุกต์ใช้ณัฐพัชร์ สุขศรี; บุศรา เหลืองภัทรวงศ์
2557องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเถาชิงช้าสะแกราชบงกช พิทักษ์ชาติวงศ์; ชยากร เหลืองสะอาด; อรรถเดช อุณหเลขกะ
2557องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดนนทเลิศ เลิศนิติกุล; ปุณญาดา จิตธรรม; ลฎาภา ขันธ์คามโภชก์
2558แอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบนสมาร์ตโฟนรัฐยา รัตนาพันธ์ณรงค์; วัจนี อมรวัชรพงศ์; อาชานนท์ สมศักดิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100