Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 240 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561“สันติภาพของเธอ”: การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยภัสสรา บุญญฤทธิ์
2561โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักศึกษาพยาบาลพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
2561แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดจิดาภา เอกอินทร์
2561แรงจูงใจในการเข้าชมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 และ 4อัลอามีน แซลีมา
2561แบบจำลองทำนายผลคำตัดสินและประเด็นในคดีอาญาที่เรียนรู้จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์
2561แบบจำลองการประเมินการบริหารจัดการความยั่งยืนเชิงดุลยภาพของรัฐวิสาหกิจไทยณัฏฐวี เฉลิมวิวัฒน์กิจ
2561แนวทางในการพัฒนากระบวนการชี้ตัวผู้ต้องหาพิชญาภา เลอวงศ์รัตน์
2561แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อคืนคนดีสู่สังคม จตุพร ธิราภรณ์
2561แนวทางการออกแบบโมบายแอพลิเคชันในการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับผู้พิการทางการเห็นปรเมศวร์ เบญจวรรณ
2561แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านภัสราภรณ์ ศรีอาจนันทโชติ