Statistics

Total Visits

Views
การพัฒนารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ ... 696
การพัฒนารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ ... 356

Total Visits per Month

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
การพัฒนารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ ... 14 15 14 18 14 21 16

File Downloads

Views
a2b94f97-f189-477e-a927-0ab61d8637f8 224

Top Country Views

Views
Thailand 304
Germany 17
AP 9
China 6
Russia 5
United States 5
Côte d'Ivoire 2
Japan 2
Laos 1
Senegal 1

Top City Views

Views
Nonthaburi 134
Bangkok 64
Huai Khwang 6
Chon Buri 5
Nakhon Si Thammarat 4
Songkhla 4
Bang Bua Thong 3
Nanjing 3
Alexandria 2
Ayutthaya 2