Arts - Journal Articles : [322] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 322
Issue DateTitleAuthor(s)
2018’...and Miraculously Post-Modern Became Ost-Modern’ : How On or About 1910 and 1924 Karel Čapek Helped to Add and Strike off the ‘P’Verita Sriratana
2560-05กลุ่มวิเชกราด : ที่มาและความสำคัญวริตตา ศรีรัตนา
2013-11A “Laboratory of Twilight” Versus a “Pub in Bořivojova Street”: Demystifying the Czech Myth and Decentring Central Europe in Emil Hakl’s Of Kids and Parents (O rodičích a dětech)Verita Sriratana
2015Transnational Modernism and the Problem of Temporal Spatialisation in Franz Kafka’s “The Great Wall of China”Verita Sriratana
2015Transnarodowy modernizm a problem temporalnej spacjalizacji w Budowie chińskiego muru Franza KafkiVerita Sriratana
2558ภาพจิตรกรรม Les Hasards heureux de l'escarpolette : ภาพโป๊แต่ไม่เปลือยพิริยะดิศ มานิตย์
2558เปิดโลกวรรณกรรมเช็ก : โบฮุมิล ฮราบัล ความทรงอำนาจแห่งตัวละครไร้อำนาจความเป็นการเมืองในความไม่เป็นการเมืองและสาระแห่งความไร้สาระในกลวิธีการ "พล่าม/แถ"วริตตา ศรีรัตนา
2557สเวียตลานา อเล็กซิเยวิชและเรื่องเล่าจากโลกแห่งการสูญเสียวริตตา ศรีรัตนา
2551อ่าน "เจ้าหญิงหนังฬา" ด้วยจิตวิเคราะห์พิริยะดิศ มานิตย์
2543มุขตลก : กบฎด้วยปัญญา บทวิเคราะห์ทิลล์ ออยเดนชะปีเกด ในฐานะนิทานมุขตลกศิริพร ศรีวรกานต์
2555ขันติธรรมระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในหินที่เปล่งเสียงของฆอซี อับเดล-เกาะดีรศิริพร ศรีวรกานต์
2553การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนีตั้งแต่ทศวรรษ 1870-1960ภาวรรณ เรืองศิลป์
2552พระราชวังและวัดหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาในเอกสารฮอลันดาภาวรรณ เรืองศิลป์
2551การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนีตั้งแต่ทศวรรษที่ 1870-1960ภาวรรณ เรืองศิลป์
2552วิลลี บรันท์ นโยบายมุ่งตะวันออกและการสมานไมตรีระหว่างเยอรมนีกับยุโรปตะวันออกภาวรรณ เรืองศิลป์
2555การบูรณาการยุโรปกับการจรรโลงสิทธิสตรีทศวรรษ 1950 - ทศวรรษ 1970ภาวรรณ เรืองศิลป์
2558การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิศิริพร ศรีวรกานต์
2008Can children emancipate themselves from adults? : Children's worlds in contemporary German and Thai children's literatureSiriporn Sriwarakan
2552-07ดง ฌวงกับพฤติกรรม "ซาดิสม์"พิริยะดิศ มานิตย์
2544-01มุขตลก: ศาสตราวุธของผู้ไร้อำนาจ บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเรื่อง ทิลล์ ออยเลนชะปีเกลกับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลกศิริพร ศรีวรกานต์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 322