FACULTY OF MEDICINE - THESIS : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ความสุขในการทำงานและกลวิธีในการเผชิญปัญหาของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุกดา ชัยพิพัฒน์
2566คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันต่อการต้านการเจริญและการสร้างเมลานินของนีโอสีทตาลิเดียม ไดมิเดียเอตุม ที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่เล็บกัญญานัฐ ครองบุญ
2023The combination effect of lapatinib and palbociclib in endocrine-resistant breast cancer cellsKantasorn Horpratraporn
2566ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ในพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานครปลื้มใจ โชติกเดชาณรงค์
2566คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงานและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครนันท์นภัส ปิยชัยเศรษฐ์
2566ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกะกับอัตราอุบัติการณ์ของค่าเอนไซม์ตับผิดปกติและโรคตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ ในบุคลากร 2 องค์กรขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครนภัส เตชะสาน
2566กิจกรรมและนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการของงานทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยเตชิต เตชะมโนดม
2566ความเครียดจากการทำงานและภาวะสุขภาพจิตของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชยุตม์ ต่างวิวัฒน์
2565เวย์โปรตีนกับความรุนแรงของสิวในผู้ชายกิตติธร สมโภชพฤฒิกุล
2023CRISPR-Cas12a-based detection and differentiation of Mycobacterium spp.Peeraphan Compiro
2566ความชุกและปัจจัยของการเกิดภาวะกระดูกตายจากความดันที่ผิดปกติของผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับความดันบรรยากาศสูงในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือนภิสรีย์ ทรัพย์สุขอำนวย
2565ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนรายปีกับระดับความดันโลหิตและโรคความดันโลหิตสูงในกำลังพลกองทัพบก กองทัพบกไทยกัณฐรัชญ์ จันรุ่งเรือง
2023Evaluation of patient radiation dose and risk of cancer from CT examinationsSaowapark Poosiri
2022Composition and diversity of meibum microbiota in meibomian gland dysfunction and its correlation with tear cytokines levelsUbonwan Rasaruck
2021Ocular surface microbiome in diabetes mellitusOrathai Suwajanakorn
2564การศึกษาประสิทธิผลของการให้ยาเมนาควิโนน-7 ต่อภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มนวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี
2022The difference of plasma 16s ribosomal bacterial deoxyribonucleic acid level between cirrhotic patients with and without hepatic encephalopathyKessarin Thanapirom
2564การวิเคราะห์หาตัวยับยั้งคอมพลีเมนต์ และโปรตีนที่ควบคุมคอมพลีเมนต์ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือด เปรียบเทียบกับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีสารภูมิต้านทานเอชแอลเอกวิตา จินตนาปราโมทย์
2023Epigenetic regulation of leucine rich repeat containing G protein coupled receptor 5 (LGR5) in corneal endothelial cellsKulsiri Prakanrattana
2022Analysis of genetic diversity in a novel vaccine candidate, the glutamic acid-rich protein of Plasmodium Falciparum (PfGARP)Rattanaporn Rojrung
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37